Diskuterte lønnsdannelsen

Onsdag møttes partene og statsministeren for å diskutere lønnsdannelsen. – Det er på tide å vurdere frontfagsmodellen når det nye utvalget skal se på norsk økonomi og lønnsdannelse, sa YS-leder Hans-Erik Skjæggerud til statsminister Jonas Gahr Støre.

14. desember møttes partene og statsministeren for å diskutere et nytt utvalg, som skal se på norsk økonomi og lønnsdannelsen. Fra YS deltok Hans-Erik Skjæggerud og sjeføkonom Merete Onshus. Foto: Ingunn Larsen/YS

YS, Unio og Akademikerne har sendt et felles brev til statsminister Jonas Gahr Støre, med krav om at  praktiseringen av frontfagsmodellen må gås gjennom.

14. desember møttes partene og statsministeren for å diskutere et nytt utvalg, som skal se på norsk økonomi og lønnsdannelsen. Her stilte hovedorganisasjonene både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Fra YS deltok Hans-Erik Skjæggerud og sjeføkonom Merete Onshus.

Under møtet la Skjæggerud vekt på at frontfagsmodellen har tjent oss godt, og gitt samfunnet mange fordeler. Samtidig er det noen utfordringer.

– Flere grupper, også i YS, er misfornøyde med hvordan modellen praktiseres. Resultatet i frontfaget skal være en norm for de andre gruppene. Det skal verken være et tak eller et gulv. Likevel opplever mange at rammen praktiseres som et tak. Det blir umulig å ta igjen etterslep, sier Skjæggerud.

Organisasjonene er enige om at den krevende økonomiske situasjonen, med høy inflasjon, økende renter og trangere tider for mange, gjør det nødvendig at partene kommer sammen.

– Både den økonomiske politikken og lønnsdannelsen står overfor noen vanskelige avveininger. Partene må være med i diskusjonene rundt hvordan vi bør møte dette på best mulig måte, sier YS’ sjeføkonom, Merete Onshus, også hun til stede på møtet med statsministeren og de andre partene.

 

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?