Nei til oppheving av særaldersgrensen!

Mandag 7. juni skal Stortinget ta stilling til Regjeringens forslag om å oppheve plikten til å fratre stilling når aldersgrensen for stillingen er 60, 63 eller 65 år. Særaldersgrenser finnes som regel i yrker der det blir stilt særlige krav til fysiske og psykiske egenskaper.

Særaldersgrenser er retten og plikten til å fratre stillingen før en fyller 70 år. Den lavere aldersgrensen kan være 65, 63 eller 60 år. Disse arbeidstakerne har hatt rett og plikt til å gå av med pensjon tidligere enn andre, av hensyn til både egen og andres helse og sikkerhet.

Si din mening her

Nå står de i fare for å bli fratatt store summer i årlig pensjon, fordi Høyreregjeringen har brutt en skriftlig avtale med YS, LO, Unio og Akademikerne. Regjeringen lovet å gjennomføre forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om fremtidens særaldersgrenser, men har ikke vist vilje til å innfri løftet.

YS mener Stortinget ikke bør ta stilling til forslaget nå

Her finner du forslaget

YS mener Stortinget ikke bør ta stilling til forslaget nå, men sende det tilbake til Regjeringen for ny behandling.

I fjor strandet forhandlingene mellom Regjeringen og YS, LO og Unio om særalderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte. Disse forhandlingene må gjenopptas og sluttføres. Først når enighet er oppnådd med partene kan Regjeringen gå til Stortinget med en lovendring.

– Det dreier seg om mennesker som har gått inn i belastende og krevende yrker i tillit til at det offentlige ville sikre et anstendig inntektsnivå også etter utført tjeneste. Regjeringen har i praksis foreslått en styrt avvikling av særaldersgrensene. Det må Stortinget si et tydelig nei til, mener YS-leder Erik Kollerud.

YS Stats leder: – Regjeringen vil sende regningen til den enkelte ansatte

– I avtalen fra 2018 var alle enige om at det var behov for at noen yrkesgrupper har en lavere aldersgrense. Dette kan være brannfolk, ambulansearbeidere, helsefagarbeidere, eller militært personell. Tilbudet Regjeringen har kommet med har ikke vært i tråd med det vi var enige om, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

– Nå vil Regjeringen sende regningen til den enkelte ansatte. Offentlig sektor sliter allerede med rekrutteringen til viktige stillinger i samfunnet. Dette gjør situasjonen enda verre,

En typisk helsefagarbeidere født i 1973 vil ved å gå av med særaldersgrense få et tap på 33.000 kroner i årlig pensjon, eller 825.000 over 25 år.

En typisk brann- og redningsarbeider kan tape 70.000 kroner i årlig pensjon, eller 1.750.000 kroner over 25 år.

– Når Regjeringen ikke vil forhandle fram en løsning med oss, har de altså heller gått til Stortinget og fått med seg FrP på å skjære gjennom et pensjonstap forkledd som frihet, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune og YS Spekter.

Dette har skjedd i saken

  • I 2018 ble Regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny, offentlig tjenestepensjon. I avtalen ble det slått fast at det skulle avtales egne pensjonsløsninger for de som er omfattet av særaldergrenser.
  • I fjor strandet forhandlingene mellom Regjeringen og YS, LO og Unio om særalderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte.
  • I april i år sendte Arbeids- og sosialdepartementet et forslag om å endre loven om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn til behandling i Stortinget. Det skal Stortinget ta stilling til mandag 7. juni.

Yngre i stillinger med særaldersgrenser vil få en svært lav pensjon

Uten varige kompensasjonsordninger vil yngre mennesker i stillinger med særaldersgrenser få en svært lav pensjon. Å fjerne plikten til å fratre med særaldersgrense innebærer at muligheten til å gå av tidlig forsvinner for de aller fleste. Tidlig avgang uten kompensasjon for færre år med opptjening i både tjenestepensjon og folketrygd gjør at alderspensjonen blir for lav til å kunne leve av.

Tidligpensjonsordningene er gode nok, men når de går fra særalderspensjon til alderspensjon blir den livsvarige pensjonen de skal leve av veldig lav. Høyreregjeringen og FrP sin påstand om at dette er frihet til å jobbe lenger, blir i realiteten en tvang til å jobbe videre for å få en god nok pensjon.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?