Nytt anslag for konsumprisveksten

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) justerer opp anslaget for KPI fra 4,8 til 4,9 prosent.

En kvinnelig butikkansatt stabler varer inn i hyllene i en matvarebutikk.
Illustrasjon: Terje Bergersen/Negotia

20. februar la Det tekniske beregningsutvalget (TBU) frem sin foreløpige rapport foran årets mellomoppgjør. Da anslo TBU en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 4,8 prosent fra 2022 til 2023.

Konsumprisindeksen er ett av flere helt sentrale tall i de kommende lønnsoppgjørene.

Nå justerer TBU opp sin prognose. Mandag 13. mars kom nye tall.  Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 4,9 prosent fra 2022 til 2023.

Av ny informasjon er det særlig svekkelse av kronekursen og februartallet for KPI som har hatt betydning for justeringen, opplyser TBU.

Det er usikkerhet i prisvekstanslaget. Usikkerheten er spesielt knyttet til hvilken effekt utviklingen i verdensøkonomien har på energipriser, matvarepriser og kronekursen, i følge TBU.

 

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?