Oppstart i Spekter: YS krever reallønnsvekst og kompetanseløft

– Våre medlemmer skal sikres reallønnsvekst, kompetansesatsing og tiltak mot lønnsdiskriminering og ufrivillig deltid, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

- YS støtter at frontfaget skal være retningsgivende for lønnsveksten i landet som helhet, men det er viktig å huske på at resultatet i frontfaget ikke er en fasit, sier YS’ forhandlingsleder, Lizzie Ruud Thorkildsen. Til høyre Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. Foto: Malin Lindstrøm/Delta
- YS støtter at frontfaget skal være retningsgivende for lønnsveksten i landet som helhet, men det er viktig å huske på at resultatet i frontfaget ikke er en fasit, sier YS’ forhandlingsleder, Lizzie Ruud Thorkildsen. Til høyre Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. Foto: Malin Lindstrøm/Delta

Tirsdag 25. august startet lønnsoppgjøret for ansatte i tariffområde Spekter.

De innledende A-forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter omfatter statseide og private virksomheter innenfor en rekke områder, blant annet samferdsel, omsorg og kultur.

Frontfaget retningsgivende men ingen fasit

– Koronapandemien har til fulle vist at vi er avhengige av mange yrkesgruppers innsats for at viktige samfunnsfunksjoner skal fungere i en svært krevende situasjon. Ansatte som har stått på i dugnaden forventer at innsatsen blir anerkjent og verdsatt, også i årets lønnsoppgjør, sier Ruud Thorkildsen.

– YS støtter at frontfaget skal være retningsgivende for lønnsveksten i landet som helhet, men det er viktig å huske på at resultatet i frontfaget ikke er en fasit, sier YS’ forhandlingsleder.

Hun er innstilt på tøffe forhandlinger:

– Spektervirksomhetene er svært forskjellige med forskjellige forutsetninger. Samtidig er det virksomheter som er viktige bærebjelker i det norske velferdssamfunnet og det offentlige tjenestetilbudet, og som finansieres av fellesskapet. Det stiller krav til gjennomsiktighet og rettferdige ordninger, og at inngåtte avtaler blir fulgt opp ute i virksomhetene, understreker Ruud Thorkildsen.

Kompetanse, likelønn og pensjon

– Vi krever derfor at virksomhetene setter kompetanse på dagsorden, både med tanke på kartlegging og tiltak, og når det gjelder fag- og yrkesopplæring, etter- og videreutdanning og realkompetanse.

– Videre krever YS tiltak mot deltid og kjønnsbasert forskjellbehandling, sier Ruud Thorkildsen.

– Pensjon blir tema i mange virksomheter  også i årets forhandlinger. YS har som mål at  alle, uavhengig av stillingsstørrelse, skal opptjene pensjon av hele inntekten. Pensjon fra første krone må bli normen i alle pensjonsordninger, i alle overenskomster, sier Ruud Thorkildsen.

Dette er YS Spekters krav i de innledende forhandlingene

 • YS Spekter krever at alle arbeidstakere gis et lønnstillegg på minimum kr. 975,- pr. år i sentralt generelt tillegg.
 • Ytterligere lønnstillegg til lavtlønte på minimum kr. 2.925,- pr. år.
 • Lønnsstatistikk for ledere skal presenteres på samme måte som for øvrige ansatte.
 • Kompetansekartlegging og kompetansetiltak i den enkelte virksomhet skal følges opp i samarbeid med de tillitsvalgte.
 • Tiltak mot ufrivillig deltidsarbeid og lønnsdiskriminering basert på kjønn. 

  YS’ forhandlingsleder, Lizzie Ruud Thorkildsen og Dag Bjørnar Jonsrud, sektoransvarlig i YS Spekter, på vei inn til kravoverrekkelsen, sammen med resten av YS Spekters forhandlingsdelegasjon. Foto: Malin Lindstrøm/Delta

Disse virksomhetene er omfattet av innledende A-forhandlinger

De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14 000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Medlemmene er ansatt i blant annet NSB, Nettbuss, NRK, Avinor, Norges Bank, Studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, barnehager og teatre og museer og virksomheter innenfor omsorg og rehabilitering.

Merk at forhandlingene i liten grad omhandler helseforetakene og sykehus med driftsavtaler.

Dette skjer i Spekter-forhandlingene

I alle virksomheter unntatt sykehusene:

 • Partene skal i A-forhandlingene bli enige om generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.
 • De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i så kalte B-forhandlinger.

Område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale:

 • Merk at minimums lønnstillegg som blir avtalt i A-forhandlingene mellom Spekter og YS Spekter, ikke gjelder helseforetakene og sykehus med driftsavtale (områdene 10 og 13).
 • For disse virksomhetene blir det gjennomført egne, sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1) og lønns- og andre arbeidsvilkår (A2) senere i høst, eventuelt etterfulgt av forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?