YS Kommune krever opplæring i arbeidstiden og heltid

– Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer, selv om det er lite penger å forhandle om, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Kommune. Torsdag 3. september starter lønnsoppgjøret for kommuneansatte.

- Streikefaren er stor, sier leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Gunhild Lervåg

På vegne av sine medlemmer krever YS Kommune:

  • Reallønnsvekst
  • Rett til kompetanseutvikling i arbeidstiden
  • Styrket rett til heltid

Hun understreker at medlemmene står i fremste rekke i velferdssamfunnet. Koronapandemien har vist hvor viktig det er med dyktige kommunale ledere og ansatte for at samfunnet skal fungere.

– Deres ansvar og kompetanse må verdsettes både i dette oppgjøret og i lønnsoppgjørene framover. Alle forstår at årets oppgjør blir krevende, men det er rom for reallønnsvekst også i år, sier hun.

Krafttak for kompetanse

Mer systematisk arbeid med kompetanseutvikling er sentralt for YS Kommune i årets oppgjør. YS Kommune krever derfor at arbeidsgiverne må legge bedre til rette for kompetanseutvikling, samtidig som økt kompetanse belønnes og verdsettes.

– Dagens arbeidstakere må motiveres til kontinuerlig kompetansepåfyll både på arbeidsplassene og til å ta etter- og videreutdanning. Kommunene må sørge for at det tilrettelegges for slik kompetanseutvikling i den lønnede arbeidstiden, sier Ruud Thorkildsen.

Styrket rett til heltid

Deltid er et stort problem i flere kommunale sektorer. To av tre ansatte innen helse- og omsorgstjenester jobber i deltidsstillinger. Barnehage- og undervisningssektorene har en deltidsandel på ca. 40 prosent. Også mange andre yrker er preget av deltid.

YS kommune krever nå styrket rett til heltid.

– Unge som skal velge seg et yrke, vil ha en lønn å leve av. Et liv i deltid er ikke attraktivt, sier Ruud Thorkildsen.

Den utbredte deltidskulturen i pleie og omsorg gir også utfordringer for kvalitet, arbeidsmiljø, smittevern, og for å sikre tilstrekkelig kommunal beredskap i en krisesituasjon som Covid-19 pandemien.

– Smitterisikoen øker ved at flere ansatte er innom arbeidsplassen og mange har flere arbeidsplasser der de jobber i små stillingsbrøker på hvert sted. Etablering av heltidskultur vil øke tilgangen på helsefaglig personell og dermed styrke evnen til effektivt å bekjempe denne og fremtidige pandemier, sier Ruud Thorkildsen.

Dette er YS Kommune

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og STAFO.

Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting. Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene kommuner og fylkeskommuner tilbyr.

Mange av medlemmene har stått i førstelinja i kampen mot pandemien, både når det gjelder sykdomsbekjempelse og smittevern.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?