Parat med kompetansekrav i frontfaget

Tirsdag leverte YS-forbundet Parat sine krav til Norsk Industri i årets frontfagsoppgjør.  Det ble blant annet lagt frem krav om reallønnsøkning og økonomisk bidrag fra arbeidsgiver til et kompetansefond.

Forhandlingsleder Kjell Morten Aune overleverer Parat sine krav til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri. Foto: Gorm K. Gaare
Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune overrekker kravene til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri få dager før koronaen traff Norge i mars 2020. Til venstre Parats leder, Unn Kristin Olsen. Arkivfoto: Gorm K. Gaare

YS-forbundet Parat er på linje med Fellesforbundet i LO om at årets oppgjør må over 3 prosent.

– Utover en reallønnsøkning, må variable tillegg for jobbing offshore harmoniseres på tvers av ulike avtaler og sikre mye større forutsigbarhet knyttet til arbeidstid.

Det sier Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune.

Krever at arbeidsgiver bidrar økonomisk til kompetansefond

Parats forhandlingsleder sier Parat er opptatt av at alle skal få reell mulighet til etter- og videreutdanning, der utdanningstilbudet må tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver.

– Parats krav er at arbeidsgiver bidrar økonomisk til å opprette et kompetansefond. Her forutsetter vi en treparts løsning, der også myndighetene bidrar med penger. Det er imidlertid avgjørende at arbeidstaker- og arbeidsgiversiden legger premissene.

– Norske arbeidstakere har allerede høy kompetanse, men vi må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med industriens behov, sier Aune.

Tror effektene av koronaviruset blir tema i forhandlingene

Parats forhandlingsleder sier han er forberedt på at effektene av koronaviruset vil bli tema under forhandlingene:

– Vi har registrert utspillet fra Norsk Industri, med krav om moderasjon under årets lønnsoppgjør. På kort sikt deler vi bekymringen for effektene koronaviruset har på norsk næringsliv. Samtidig vil lønnsoppgjøret først gi effekt over tid, og i et slikt perspektiv er det viktig for oss å ivareta interessene til norske arbeidstakere, sier Aune.

 

Frontfaget danner grunnlaget for alle tariffoppgjør som følger

YS-forbundet Parat er en del av frontfaget, og forhandler med Norsk Industri på lik linje med Fellesforbundet i LO. Det er kun Parat og Fellesforbundet som er en formell del av frontfaget, og som forhandler industrioverenskomsten med Norsk Industri. Resultatet av disse forhandlingene danner grunnlaget for alle øvrige tariffoppgjør utover året.

Parat overleverer sine krav i årets frontfag til NHO i dag, tirsdag 10. mars. Forhandlingene vil pågå frem til tirsdag 17. mars. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling med frist for å komme til enighet 31. mars klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen er det fare for streik fra 1. april.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?