- Rentebeslutningen påvirker ikke lønnskravene 

– Beslutningen fra Norges Bank om å holde styringsrenta uendret på 4,5 prosent vil ikke påvirke lønnskravene i vårens tariffoppgjør. Konkurranseevnen er god og industrien tjener penger. YS står derfor fast på at det er rom for reallønnsøkning, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

- Konkurranseevnen er god og industrien tjener penger. YS står derfor fast på at det er rom for reallønnsøkning, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

– At prisveksten er på vei ned gir håp om reallønnsvekst, men YS er fortsatt bekymret for både enkeltpersoner og bedrifter som sliter i dyrtiden. Vi har i flere runder bedt regjeringen om kraftfulle tiltak rettet mot de som sliter mest. Dyrtiden er fortsatt ikke over. Også i revidert nasjonalbudsjett for 2024 bør det legges vekt på å utjevne forskjeller og bekjempe fattigdom, understreker Skjæggerud.

Boliglånsrenta har økt kraftig og rentebelastningen er nå svært høy for husholdningene. Mange tar opp forbruksgjeld for å dekke kostnadene. Den økonomiske utryggheten har økt mye de to siste årene, viser en kartlegging fra Sifo. Syv prosent av husholdningene ble karakterisert som «ille ute» eller «slitere» sommeren 2021. I august 2023 gjaldt dette hele 17 prosent.

– Min oppfordring til de som strever med høye renteutgifter er å benytte forbrukermakten og be banken om lavere rente. YS har en avtale med Nordea, som tidligere i år kom best ut på Renteradars oversikt. Det viser seg at det lønner seg å være YS-medlem. Når flere står sammen, blir boligrenta lavere, sier Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?