Staten: Historisk høyt sentralt tillegg

Lønnsoppgjøret i staten er i havn med et historisk høyt sentralt lønnstillegg. YS Stat-leder Jens B. Jahren er fornøyd med resultatet. – Dette treffer våre medlemsgrupper godt, sier han.
Jens B. Jahren, leder i YS Stat.

Leder av YS Stat, Jens B Jahren. Foto: Vetle Daler

Årets lønnsforhandlinger ble sluttført fredag kveld, i god tid før fristen 30. april.

– Vi er glade for at vi har sikret et stort generelt tillegg og en god avsetning til lokale forhandlinger, noe som gir våre medlemmer en betydelig lønnsvekst, sier han.

YS Stat er blitt enig med staten om et sentralt tillegg til alle på 31 000 kroner. I tillegg er det satt av en pott til lokale forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

Til sammen utgjør dette en ramme på 5,2 prosent. Av dette er 0,85 prosentpoeng satt av til lokale forhandlinger.

– Dette betyr at mange vil få lokale lønnstillegg på toppen av det sentrale tillegget. Jeg har stor tiltro til at våre dyktige tillitsvalgte ivaretar denne potten på en god måte, sier Jahren.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?