Støtteerklæringer til de streikende

Vi har samlet støtteerklæringer til de streikende på denne siden. Ønsker du å uttrykke støtte til de streikende? Send den til oss på post@ys.no.

Foto: Vetle Daler

Finansforbundet støtter streiken i frontfaget

– Vi støtter streiken i frontfaget. YS’ medlemmer i NHO-området har hatt en betydelig nedgang i reallønn de siste årene. Det kan ikke fortsette, kravet om kjøpekraft er berettiget og verdt å streike for, sier Finansforbundets leder Vigdis Mathisen.

Støtte fra Agder SV

Agder SV støtter LO og YS sin streik mot økonomisk ulikhet, og for at lavtlønte ikke skal få redusert sin kjøpekraft for tredje år på rad.

Befalets Fellesorganisasjon støtter streiken

– Streiken som nå pågår, som YS er en del av, er avgjørende for at vi i staten også får på plass et oppgjør som innebærer økt kjøpekraft, sier Rune Rudberg, leder i Befalets Fellesorganisasjon og  Lars Omberg, forhandlingsleder tariff i BFO.

Norsk Tollerforbund støtter streiken til YS og LO

Dette er en viktig markering også for våre medlemmer. Frontfaget setter rammene for oppgjøret i staten og vi på lik linje med privat sektor, krever økt kjøpekraft. Sett opp mot de ekstreme tidene vi lever i, der mange av våre medlemmer har fått betydelig mer krevende økonomi, er denne streiken helt avgjørende. Det skrives og snakkes om at det er et nederlag at partene er i konflikt. En konflikt er aldri ønskelig, men noen ganger må det til. Og denne gangen måtte det det.

Støtteerklæring til de streikende YS-medlemmene

YS-forbundet STAFO med full støtte til de streikende YS-medlemmene.

– Kravet om økt kjøpekraft for alle er berettiget og verdt å streike for. Stå på videre, innsatsen deres er viktig i kampen for et samfunn med mindre forskjeller, sier STAFOs forbundsleder Erlend Aasbø.

Delta støtter de streikende!

YS er nå i streik i NHO-området. Kravene om økt kjøpekraft til medlemmene, og anstendige lavlønnstillegg som bidrar til mindre lønnsforskjeller i samfunnet, er rimelige og rettferdige. Våre medlemmer skal ha sin andel av verdiskapningen!

Når YS-forbund er i streik, er hele YS i streik! Delta støtter de streikende fra Parat, SAFE, Negotia og YTF. Denne kampen skal vi vinne! Denne kampen skal vi vinne i fellesskap!

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?