Streik avverget i finans

Det blir ikke streik i bank og forsikring etter at Finansforbundet og Finans Norge kom til enighet hos Riksmekleren klokken 02.00 natt til 31. mai. – Vi er fornøyd med resultatet, sier Pål Adrian Hellman, leder i Finansforbundet (YS).

Direktør i prosessområde arbeidsliv i Finans Norge, Runa Kerr, riksmekler Bjørn Lillebergen og forbundsleder Pål Adrian Hellman. Foto: Finansforbundet

– Vi har fått gjennomslag for flere av våre økonomiske krav og er enige med arbeidsgiverne om å skape en mer fremtidsrettet beregningsmodell for lønnsoppgjørene, sier han.

Finansforbundet fastholder at det må være en jevnere fordeling av verdiskapningen i finans.

Fokus på økonomi

Det gis et generelt tillegg til alle per 1. mai 2018 på 1 prosent, minimum 4000 kroner per år

Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden

Laveste lønnstrinn i finans heves fra 286 547 kroner til 333 218 kroner.

Lønnsveksten for ansatte i forhandlingsområdet skal være normgivende for ledere og øvrige grupper ansatte i bedriften

Lønnsregulativet i finans utvides med fire trinn på toppen.

Et partssammensatt utvalg skal drøfte og vurdere den økonomiske forhandlingsmodellen i forhandlingsområdet innen 31.12.18.

Partene har som intensjon å enes om å fjerne lønnsregulativet i dagens lønnssystem, slik at det oppnås et trinnløst fastlønnssystem, med nedre og øvre satser. Et partssammensatt utvalg skal komme med et forslag senest 31.12.2018.

De som midlertidig ansettes direkte gjennom bedriften i 3 måneder eller mer skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte.

– Vi har fått med viktige endringer i AFP-vedtektene som sikrer AFP-rettighetene for medarbeidere som blir langvarig syke eller er oppsagt grunnet bedriftens forhold.

Likelønn og mer anstendige minstelønnssatser

Finansnæringen har lenge vært en versting på likelønn og har behov for å rette opp urettmessige skjevheter. Det er partene enige om.

– Vi er svært fornøyd med at arbeidsgiverne var positive til vårt krav om automatisk lønnsopprykk ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon, sier Pål Adrian Hellman.

– Vi håper at dette vil bidra til å rette opp lønnsmessige skjevheter for kvinner og motivere finansfedre til å ta permisjon utover fedrekvoten.

Hellman trekker også frem hevingen av det nederste lønnsnivået.

– Dette handler om anstendighet i en næring som går så det suser. Vi er på rett vei, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?