Streik avverget: Partene enige i årets lønnsoppgjør

Streiken er avverget etter at YS og NHO kom til enighet ved 15.00-tiden søndag ettermiddag, etter mer enn 15 timers mekling på overtid. – Vi er fornøyd med at NHO kom oss i møte, selv om rammen endte på 2,7 prosent, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.

Eirik Bornø, leder YS Privat. Foto: Trygve Bergsland/Parat

Partene kom til enighet etter å ha sittet i mekling siden fredag morgen.

Resultatet innebærer blant annet et generelt tillegg på 2,25 kroner og et lavlønnstillegg på 1 krone.  Begge tillegg gis fra 01.04.21.

– Oppgjøret tar hensyn til konkurranseutsatt industri og er et bidrag til å sikre at våre medlemmer fortsatt skal ha gode og trygge arbeidsplasser også i framtida, sier Bornø.

– Vi er også fornøyd med at det er oppnådd enighet om kravet om å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier han.

Resultatet omfatter om lag 15 000 medlemmer fra følgende YS-forbund: Yrkestrafikkforbundet, Parat, Negotia, SAFE og Delta.

Protokoll mellomoppgjøret 2021
Riksmeklerens møtebok

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?