Streik i vaktbransjen

Etter nesten sju timers mekling på overtid, måtte YS-forbundet Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (LO) konstatere at arbeidsgiver ikke var villige til å imøtekomme kravet om økning av natt- og helgetillegg.

Parats forhandlingsleder, Lars Petter Larsen. Foto: Parat
Parats forhandlingsleder, Lars Petter Larsen. Foto: Parat

Det betyr at 383 medlemmer av YS-forbundet Parat, ansatt i Avarn Security og Securitas, gikk ut i streik onsdag formiddag, 16. september.

Parats forhandlingsleder, Lars Petter Larsen, sier det er beklagelig at meklingen ikke førte frem.

– Våre krav var helt i tråd med den økonomiske rammen fra frontfaget. Det er derfor svært beklagelig at arbeidsgiver sender oss ut i streik. Det er arbeidsgiver som må ta ansvaret for streiken, når de ønsker å diktere hvordan pengene skal brukes, sier han.

– For de av våre medlemmer som tar den ekstra belastningen det er å jobb natt- og helg, er det viktig å få anerkjennelse også over lønnsslippen, sier Christian Svensen, hovedtillitsvalgt for Parat i Avarn Security.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?