Streiken er over – enighet mellom YS og NHO

YS og NHO er enige om lønnsoppgjøret, og streiken er avsluttet. – Alle YS-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

- Ifølge frontfagsmodellen, som vi nettopp har sluttet opp om i Holden-utvalget, skal verdiene som skapes deles med hele arbeidslivet, poengterer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier han er glad for at NHO kom YS i møte, og at streiken nå er over.

Fornøyd med resultatet

Skjæggerud sier YS har fått et resultat som er mye bedre enn skissen som lå på bordet da streiken startet.

– Vi har fått en god lønnsramme, en mye bedre balanse mellom sentrale og lokale tillegg, og vi har sørget for at de lavtlønnede kommer bedre ut. Det viser at streiken var nødvendig, sier han.

Riksmeklerens møtebok

Vil fortsette å utjevne forskjeller

For YS er det ifølge leder for YS Privat, Anneli Nyberg, viktig å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapingen

– Vi har med denne streiken klart å snu en trend over flere år hvor mange medlemmer har tapt kjøpekraft og blitt hengende etter. Vi vil fortsette den viktige jobben med å utligne forskjeller og sikre likelønn i kommende oppgjør, sier Nyberg.

Imponert over samholdet

YS-lederen sier han er imponert over samholdet YS-familien har vist gjennom denne streiken, og kampviljen medlemmene har vist.

Fakta om oppgjøret

  • Generelt tillegg: 7,50 kroner pr time, dvs. 14.625 kroner i året.
  • Tillegg til bussbransjeavtale-YS, 1 kroner i tillegg.
  • Lavlønnstillegg: 3 kroner pr time, dvs. 5.850 kroner i året for overenskomster under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
  • Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner. pr time, dvs. 7.800 kroner.

Ramme for oppgjøret: 5,2 prosent (overheng: 1,4 prosent, tarifftillegg: 2,1 prosent, glidning: 1,7 prosent).

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?