Sykehusforhandlingene: Enighet mellom YS-forbundene og Spekter

– Vi fikk til en akseptabel løsning som gir medlemmene et godt lønnsløft. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger hvor mange av våre medlemmer vil få ytterligere tillegg, sier forhandlingsleder for YS-forbundene, Trond Ellefsen.

Partene har kommet til enighet i sykehusforhandlingene, her forhandlingsleder for YS-forbundene Trond Ellefsen (t.v.) og forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård, Spekter.

Natt til torsdag ble YS-forbundene og Spekter enige i sykehusoppgjøret.

Det blir gitt et generelt tillegg til alle på minst 22 000 kroner. I tillegg vil minstelønnsnivåene for fagarbeidere og høgskoleutdannede med lang ansiennitet økes ytterligere.

– Dette er en anerkjennelse av viktige kompetansegrupper med lang erfaring, sier Ellefsen, som er  spesielt fornøyd med å ha fått på plass:

  • Økte ubekvemstillegg for arbeid på kveld, natt og helg
  • Styrket satsing på heltid, kompetanse og oppgavedeling.

– Sykehusene er helt avhengige av våre medlemsgrupper. Det må også gi seg utslag i lønn. Det må være attraktivt å jobbe på sykehus. Det må være et lønnsnivå som bidrar til at vi makter å beholde og rekruttere sykehusansatte i de mange viktige gruppene sykehus er avhengige av, sier Ellefsen.

– Vi jobber videre med å sikre kvalitet og kompetanse i fremtidens sykehus. Da er våre medlemsgrupper helt avgjørende. Alle fagfolkene trengs, sier Ellefsen, som understreker at YS-forbundene har fått på plass en løsning som treffer medlemsgruppene godt.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?