Sykehusoppgjøret: YS Spekter forventer reallønnsvekst

– Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i de viktige helseyrkene. Det sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS Spekter, før sykehusoppgjøret starter onsdag.

– Våre medlemmer har sakket akterut sammenlignet med privat sektor. Den utviklingen må snus. Vi må kunne beholde og rekruttere dyktige fagfolk. Det regner vi med at også Spekter er opptatt av, sier Ellefsen, som forventer et resultat på linje med oppgjøret for kommuneansatte.

Ellefsen understreker at det er viktig å ivareta alle yrkesgrupper og profesjoner på sykehusene.

–  Sykehusene må tilby god kvalitet og god pasientbehandling. Da er alle fagfolkene viktige. Sykehusbehandling innebærer en kjede av yrkesgrupper som alle er med på å sørge for gode sykehusopphold for pasientene, påpeker Ellefsen.

– Realiteten er at uten dette mangfoldet av yrkesgrupper vil sykehusene stoppe opp. Det er behov for helsefagarbeidere, ambulansepersonell, helsesekretærer, barnepleiere, portører, aktivitører, audiografer, kjøkkenansatte, renholdere og administrative og tekniske tjenester. Sykehusene trenger alle. Pasientene trenger alle. Fagfolkene trenger hverandre, sier Ellefsen.

Dette er YS Spekters hovedkrav:

Reallønnsvekst og en økonomisk ramme på nivå med kommunal sektor
Kompetanse, ansvar og ubekvem arbeidstid skal gi lønnsmessig uttelling
Lønnssystemet må stimulere til kompetanseutvikling
Ellefsen er opptatt av å påpeke at frontfagsrammen ikke er en fasit.

– Rammen er ikke et tak. Vi legger vi til grunn at det er fullt mulig innenfor rammen av frontfagsmodellen å prioritere sykehusansatte i årets oppgjør, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?