Samlet til inntektspolitisk konferanse

– Den gjennomsnittlige reallønnen ligger på samme nivå som for fem år siden, slo YS-leder Erik Kollerud fast da han åpnet YS’ inntektspolitiske konferanse tirsdag morgen.

YS-leder Erik Kollerud (t.v.) i samtale med Brage Baklien, statssekretær i Finansdepartementet, under YS' inntektspolitiske konferanse 26. februar. Foto: Liv Hilde Hansen

– Da vi møttes her i fjor var kravet å øke kjøpekraften for medlemmene våre. Nå har vi fasiten: Årslønnsveksten havnet på 2,8 prosent, men prisene økte med 2,7 prosent, sa Kollerud.

Når den inntektspolitiske konferansen er over i dag samles hovedstyret i YS for å vedta kravene til årets mellomoppgjør.

Det er flere årsaker til at reallønnsveksten ble såpass lav. Blant annet høye strømpriser, påpekte YS-lederen i åpningstalen sin i dag.

– Uansett årsak innebærer det at det knapt ble reallønnsvekst for den gjennomsnittlige arbeidstakeren. Faktisk ligger den gjennomsnittlige reallønnen i dag på samme nivå som for fem år siden, sa Kollerud.

Mener fagbevegelsen har tatt sin del av ansvaret

YS-lederen mener en viktig årsak til at pilene peker i riktig retning for norsk økonomi for tiden er at fagbevegelsen har vist ansvarlighet gjennom flere lønnsoppgjør, med moderate krav.

– Ledigheten har gått ned siden forrige oppgjør, sysselsettingen øker noe, og det er større optimisme i næringslivet. Oljeinvesteringen er også på vei opp. En viktig årsak til det er at vi på arbeidstakersiden tok vår del av ansvaret gjennom moderate lønnsoppgjør i flere år, forklarte Kollerud.

YS-lederen mener det har styrket Norges konkurranseevne internasjonalt og rustet landet for fremtiden.

– Dette viser styrken til det norske partssamarbeidet, understreket Kollerud.

– Medlemmene skal ha sin del av verdiskapingen

Samtidig som YS-lederen fremhever fagbevegelsens rolle som ansvarlig part, er han ikke i tvil om at det nå er arbeidstakernes tur:

– En av YS fremste oppgaver er å sikre at medlemmene deres del av verdiskapingen. Den norske lønnsmodellen forplikter begge parter. Byrdene skal fordeles rettferdig når det går nedover og gevinsten skal fordeles rettferdig når det går oppover, sier Kollerud.

– Når konjunkturene nå peker oppover har regjeringen lagt vekt på at budsjettpolitikken skal normaliseres. Norges Bank har startet å normalisere rentenivået. På samme måte er det nå behov for å normalisere lønnsveksten, poengterer YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?