Brudd i forhandlingene i frontfaget

YS-forbundet Parat har brutt forhandlingene med Norsk Industri. Oppgjøret går nå til mekling, med frist til 31. mars.

- De ansatte skal ha sin del av verdiskapningen, sier Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune. F.v.: Turid Svendsen (Parat), Anneli Nyberg (Parat), Hogne Hole (SAFE), Hilde-Marit Rysst (SAFE), Kjell Morten Aune (Parat) og Frode Roberto Rettore (Parat). Foto: Helene Husebø

Parat overrakte årets lønnskrav til Norsk Industri onsdag 9. mars. Det viktigste er økt kjøpekraft til medlemmene, noe som betyr at lønnsveksten må være høyere enn forventet prisvekst.

Parats krav utover dette er:

• Alle skal få et lønnstillegg
• Ekstra lønnstillegg til lavtlønte eller til bransjer med dårlig lønnsutvikling
• Bedre tilbud om etter- og videreutdanning
• Styrking av likestillingsbestemmelsene

Det er Riksmekleren som kaller partene inn til mekling.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?