Brudd i kommune-oppgjøret – fare for streik

– Det var umulig å akseptere tilbudet KS la på bordet for våre medlemmer, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Kommune.

Dag Bjørnar Johnsrud i YS og leder for YS Kommune Lizzie Ruud Thorkildsen 29. april 2022 i KS sine lokaler i Oslo.

– Våre medlemmer er hverdagsheltene i kommunale tjenester. Dette må gjenspeiles i årets oppgjør, understreker Thorkildsen.

Prisveksten spiste opp lønnsveksten for kommuneansatte i 2021. I tillegg har ansatte i kommunal sektor to år på rad fått mindre i lønnsoppgjørene enn ansatte i privat sektor.

– YS Kommune krevde solid økning i kjøpekraften i årets lønnsoppgjør for å ta igjen det tapte, sier hun.

Thorkildsen viser til at norsk økonomi går svært godt, at det er sterk prisvekst og varsler om flere renteøkninger framover.

– Våre krav er forsvarlige og det er helt rimelige at våre medlemmer får en solid lønnsøkning i år, sier hun.

Hvis prisveksten blir høyere enn lønnsveksten krever YS Kommune at gapet må kompenseres. Prisveksten i fjor ble langt høyere enn anslått. I år er det spesielt stor usikkerhet til prisveksten som følge av blant annet krigen i Ukraina.

– Det er uakseptabelt at arbeidstakerne skal bære risikoen alene hvis prisveksten løper løpsk i år igjen, forklarer Thorkildsen og legger til:

– Streikefaren er stor, men først skal vi jobbe for en løsning hos riksmekleren.

YS Kommune har også disse kravene i årets oppgjør:

  • Kompetanse og utdanning for alle medlemmer må gi lønnsmessig uttelling
  • Styrket rett til heltid og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
  • Rett kompetanse på rett sted, og reelle muligheter for kompetanseutvikling
  • Likestille arbeidstidsreglene for turnusarbeidere

YS Kommune organiserer blant annet disse yrkesgruppene i kommunal sektor:
Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, kulturansatte, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell.

Oppgjøret går nå til mekling, og dersom partene ikke blir enige innen 23. mai klokken 24.00, blir det streik i kommunene fra 24. mai.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?