Uravstemning: Ja til lønnsoppgjøret i staten

– YS Stat er fornøyd med et tydelig svar fra medlemmene på viktige endringer i tariffavtalen og det historiske faktum at vi forhandlet fram et bedre økonomisk resultat enn frontfaget, sier YS Stats leder, Pål N. Arnesen.

Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: Vetle Daler

Tirsdag 24. mai ble det enighet i meklingen mellom staten og YS Stat i årets lønnsoppgjør. Nå har oppgjøret vært på uravstemning, hvor 40 prosent av medlemmene deltok. 84 prosent stemte ja, 16 prosent nei.

Avstemningen er å regne for rådgivende, og styret i YS Stat fulgte opp med et enstemmig ja.

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Finansforbundet, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet og STAFO.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?