YS Kommune krever mer enn frontfaget

Det er innspurt i lønnsforhandlingene for kommunene, og onsdag leverte YS Kommune sine konkrete pengekrav til KS.

Foran Lizzie Ruud Thorkildsen (leder YS Kommune) og Trond Ellefsen, (1. nestleder i YS Kommune), Modolf Moen (Skolelederforbundet). Bak fra v. Dag Bjørnar Johnsrud, (forhandlingssjef YS Kommune), Merete Norheim Morken (forhandlingssjef Delta), Sveinung Berger, Monica Deildok og Irmelin Stødle (alle fra Delta), Anne Gro Årmo og Bjørn Are Sæther (begge fra Parat). Foto: Delta

–  Vi krever at våre medlemmer får en betydelig reallønnsøkning og at vi får en ramme som er høyere enn det som ble gitt i frontfaget, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder av YS Kommune.

– Våre medlemmer er hverdagsheltene i kommunale tjenester. De har vist moderasjon og dugnadsånd i de to siste årene. Resultatet er at de har fått lavere lønnsøkning enn ansatte i privat sektor. Derfor må vi få mer i år, forklarer hun.

Hvis prisveksten blir høyere enn lønnsveksten krever YS Kommune at gapet må kompenseres. Årsaken til dette kravet er at det er spesielt stor usikkerhet knyttet til hvor høy prisveksten blir i år.

– Vi mener det er uakseptabelt at arbeidstakerne i år igjen må ta risikoen hvis prisveksten løper løpsk, sier Thorkildsen.

YS Kommune har i tillegg disse kravene i årets forhandlinger:

  • Kompetanse og utdanning for alle medlemmer må gi lønnsmessig uttelling.
  • Styrket rett til heltid og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid.
  • Rett kompetanse på rett plass, og reelle muligheter for kompetanseutvikling.
  • Likestille arbeidstidsreglene for turnusarbeidere.

YS Kommune organiserer blant annet disse yrkesgruppene i kommunal sektor: Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell.

Følgende YS-forbund utgjør YS Kommune:

  • Delta
  • Parat
  • Skolelederforbundet
  • STAFO
  • Yrkestrafikkforbundet
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?