Reallønna på stedet hvil i 2021

– Selv om vi hadde en god lønnsvekst i fjor, ble alt spist opp av prisøkningen. Det sa YS’ sjefsøkonom Merete Onshus da hun presenterte de foreløpige tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) på YS’ inntektspolitiske konferanse tirsdag.

YS' sjeføkonom Merete Onshus. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Lill J. Fischer/Parat

Etter konferansen skal YS’ hovedstyre vedta det inntektspoliiske dokumentet for 2022.

I følge TBU var lønnsveksten i 2021 3,5 prosent. Det samme var prisveksten. Det er ventet nye anslag på prisvekst når TBU legger frem sin endelige rapport den 10. mars.

Frontfagsmodellen virker

I følge YS sjefsøkonom har akkumulert lønnsvekst fra 2014 til 2021 i gjennomsnitt vært 23,3 prosent. For industrien har den vært på 23 prosent, mens stat, kommune og varehandel har hatt en noe høyere lønnsvekst i perioden.  I varehandelen skyldes lønnsveksten det siste året særlig bonuser og sammensetningseffekter. Det blir færre unge ansatte i bransjen, og de eldre har høyere lønninger.

– Over tid har rammen vært fulgt for brede grupper, sier Merete Onshus som også er YS’ representant i Teknisk beregningsutvalg.

I 2021 var gjennomsnittlig industriarbeiderinntekt i NHO området 524 500 kroner, for industrifunksjonærer var den 839 400. Gjennomsnittslønnen i stat var 641 300, i kommunesektoren 558 400, i helseforetakene i spekterområdet 653 000 og i varehandel (Virke) 584600 kroner. For ansatte i finansnæringen var gjennomsnittslønnen 742 900 og før øvrige i spekterområdet 596 000 kroner.

Usikkerhet om prisvekstanslag

Prisvekstanslaget for 2022 er på 2,6 prosent. I følge YS-økonomien er dette allerede utdatert.

– Krigen i Ukraina har forsterket økningen i råvareprisene, særlig på energi, sier Merete Onshus.

Konkurranseevnen svekket

Konkurranseevnen måles som timelønnskostnader i industrien i Norge i forhold til industrien i handelspartnerne i EU, målt i felles valuta.  Over mange år har norsk industris konkurranseevne styrket seg, men i 2021 var det en liten forverring. Dette skyldes i følge Merete Onshus noe økte timelønnsatser i Norge, men også det faktum at den norske kronen styrket seg.

– Det som var positivt i fjor var at produktiviteten i industrien økte, sier Onshus.

Anslag hos handelspartnerne

Gjennomsnittlig anslag for lønnsvekst hos våre handelspartnere i år er 3,5 prosent.

– Alt annet likt, betyr det at lønningene i Norge kan øke med 3,5 prosent uten at det går utover konkurransekraften, sier YS-økonom Merete Onshus.

Lill J. Fischer/Parat

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?