Spekteroppgjøret 2022: YS Spekter krever økt kjøpekraft

–  YS Spekter krever en betydelig reallønnsvekst for å sikre økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

Tirsdag 5. april startet lønnsoppgjøret i tariffområde Spekter. De innledende A-forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter omfatter statseide og private virksomheter innenfor en rekke områder, blant annet samferdsel, omsorg, kultur, helse, oppvekst og velferd. Foto: Liv Hilde Hansen

Tirsdag 5. april startet lønnsoppgjøret i tariffområde Spekter. De innledende A-forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter omfatter statseide og private virksomheter innenfor en rekke områder, blant annet samferdsel, omsorg, kultur, helse, oppvekst og velferd.

Krever økt kjøpekraft

‑ YS Spekter krever en betydelig reallønnsvekst for å sikre økt kjøpekraft for våre medlemmer. Det kravet er krystallklart. Medlemmene må få sin rettmessige del av verdiskapningen i samfunnet, sier Ruud Thorkildsen.

I dag starter de innledende A-forhandlingene i tariffområdet. Forhandlingene i Spekter pågår i flere runder. For sykehusene blir det forhandlinger om lønn på et senere tidspunkt. For de andre virksomhetene blir det lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet, etter A-forhandlingene.

YS Spekter er opptatt av kompetanseutvikling og vil at det i de lokale forhandlingene skal legges vekt på relevant etter- og videreutdanning. Samtidig mener YS Spekter at det skal legges til rette for kompetanseutvikling i arbeidstiden.

YS Spekter forventer de tariffpolitiske forutsetningene med hensyn til lønnsveksten til lederne følges opp i Spekter-området.

Kravet til YS Spekter innebærer også en forpliktelse til lokale parter om å kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid.

Frontfaget retningsgivende, men ingen fasit

– YS støtter frontfagsmodellen. Resultatet fra frontfaget skal være retningsgivende, men det er ikke er en fasit. Modellen må være fleksibel nok til at enkeltgrupper og avtaleområder med berettigede krav kan få høyere rammer enn frontfaget, sier Ruud Thorkildsen.

Ruud Thorkildsen er innstilt på tøffe forhandlinger for YS-medlemmene i Spekter-området.

– Spektervirksomhetene er svært forskjellige med forskjellige forutsetninger. Samtidig er det virksomheter som er viktige bærebjelker i det norske velferdssamfunnet og det offentlige tjenestetilbudet, og som finansieres av fellesskapet. Det stiller krav til gjennomsiktighet og rettferdige ordninger, og at inngåtte avtaler blir fulgt opp ute i virksomhetene, understreker Ruud Thorkildsen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?