Enighet i frontfaget

YS-forbundene Parat og SAFE har blitt enige med Norsk Industri om reallønnsøkning, med en ramme på 3,7 prosent.

I år er det hovedoppgjør. Da forhandles det både om lønn og innholdet i tariffavtalene. Foto: Scanpix
I år er det hovedoppgjør. Da forhandles det både om lønn og innholdet i tariffavtalene. Foto: Scanpix

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, sier enigheten innebærer en ramme for frontfaget som er i tråd med kravet om en reallønnsutvikling.

– Dette har vært krevende forhandlinger, men vi har oppnådd 4 kroner i generelle tillegg og ekstra 2 kroner til de ansatte i tekstilindustrien. Minstelønnssatsene er økt med 10 kroner. Det er fortsatt usikkerhet til hvordan den faktiske prisstigningen kommer til å bli, men vi har valgt å legge tallgrunnlaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) til grunn når vi nå har oppnådd en ramme på 3,7 prosent, sier Aune.

Fortsatt usikker prisutvikling

Han sier usikkerhet knyttet til krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland fortsatt vil kunne føre til uforutsett økning i energipriser og matvarepriser.

– I årets oppgjør har vi også måttet ta hensyn til store økonomiske forskjeller mellom virksomhetene i konkurranseutsatt industri. Mange bedrifter går svært godt og leverer store overskudd, mens for eksempel deler av leverandørindustrien er hardt rammet av pandemien, sier Aune.

Prioritering av lavtlønnede

Forhandlingslederen sier det er avtalt et generelt tillegg til alle på 4 kroner i årets oppgjør.

– Tekstilarbeidere får ytterligere 2 kroner som et lavlønnstillegg, noe som kommer på toppen av det generelle tillegget. Minstelønnssatsene er økt med 10 kroner og vi skal også forhandle lokalt, sier Aune.

Offshore og kompetanse

Aune sier Parat har jobbet inn flere detaljer i avtalen for offshorearbeidere.

– Offshorearbeiderne får bedre forutsigbarhet når det gjelder fritid i hjemmet etter endt arbeidsperiode. De får også rett til betaling ved avbrudd av oppholdsperiode, i tillegg til at arbeid utover avtalt oppholdsperiode gir overtidsbetaling. Alt dette viktige punkter for oss, sier han.

Starten på lokale forhandlinger

Den økonomiske rammen fra oppgjøret er noe alle berørte virksomheter må ta hensyn til.

– Vi vil imidlertid nå i etterkant veilede våre tillitsvalgte til å starte lokale forhandlinger der resultatet fra dette oppgjøret ligger i bunn og ytterligere lønnsøkninger tilpasses den enkelte bedrifts økonomi og lønnsevne. Det er viktig at våre medlemmer får sin del av verdiskapningen i den enkelte bedrift, sier Aune.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?