YS-forbundet Parat krever reallønnsvekst i frontfaget

Onsdag startet forhandlingene mellom YS-forbundet Parat og Norsk Industri. – De ansatte skal ha sin del av verdiskapningen, sier Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune.

- De ansatte skal ha sin del av verdiskapningen, sier Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune. F.v.: Turid Svendsen (Parat), Anneli Nyberg (Parat), Hogne Hole (SAFE), Hilde-Marit Rysst (SAFE), Kjell Morten Aune (Parat) og Frode Roberto Rettore (Parat). Foto: Helene Husebø

Forhandlingene i frontfaget startet med kravoverrekkelse på Hotell Opera i Oslo. Det er knyttet stor spenning til årets oppgjør, etter to år med pandemi og galopperende energi- og drivstoffpriser. Dette påvirker prisstigningen, som er en viktig faktor i forhandlingene.

Sammen med Fellesforbundet i LO og Norsk Industri utgjør YS-forbundet Parat partene i det såkalte frontfaget. Her konkurrerer bedriftene på det internasjonale markedet.

– Våre medlemmer skal ha reallønnsvekst, sier Parats forhandlingsleder.

Det betyr at lønnstillegget må være høyere enn prisveksten, slik at alle får litt mer å rutte med.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har anslått at prisveksten i år blir på 2,6 prosent. Torsdag kommer TBU med et oppdatert anslag for prisveksten.

– Norsk økonomi har hentet seg inn etter koronakrisen. Samtidig har mange av våre medlemmer fått svekket kjøpekraft, blant annet på grunn av dyr strøm. Når det nå går godt i økonomien, er det på tide at også arbeidstakerne får ta større del i veksten. YS krever derfor økt kjøpekraft i årets oppgjør, uttalte YS-leder Erik Kollerud da hovedstyret i YS fattet sine krav til årets lønnsoppgjør. 

– De ansatte skal ha sin del av verdiskapningen i virksomhetene. Det er rom for reallønnsvekst. Vi får se hva TBU sier torsdag, men prognosen på 2,6 prosent er for lav. Det må også tas hensyn til oppgjøret for 2021, der kjøpekraften, altså hvor mye man får for pengene sine, faktisk ble svekket for industriarbeiderne, mener Parats forhandlingsleder.

Under forhandlingsstarten onsdag presenterte Parat også krav knyttet blant annet til kompetanse, innleie, korte velferdspermisjoner, særskilte arbeidstidsordninger og videre utvikling av tariffavtalen.

Fristen for å bli enige er ved midnatt 31. mars. Hvis ikke partene blir enige i forhandlinger, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?