YS Stat: Vil ha real økning av kjøpekraften

Foran årets oppgjør i staten er YS Stats leder, Pål N. Arnesen, helt tydelig: Statsansatte skal ha en betydelig økning i kjøpekraft.

Pål N. Arnesen, leder YS Stat. Foto: Vetle Daler/YS Stat

Denne uka startet frontfagsforhandlingene, som legger føringer for de kommende oppgjørene. For statens del starter forhandlingene 20. april, og Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, mener en real økning av kjøpekraften må til denne gangen.

– Det betyr blant annet et solid, sentralt tillegg til alle. Alle i staten har bidratt, og med tanke på strømkrisen, kraftig økning i matvareprisene og den sterke generelle prisveksten som kan bli så høy som 3,3 prosent, er det åpenbart at årets oppgjør må monne i lommeboka, sier han.

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Finansforbundet og Skolelederforbundet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?