TBU anslår konsumprisveksten til 2,8 prosent i 2021

På grunnlag av ny informasjon har utvalget i dag gjort en ny vurdering av prognosen for konsumprisvekst. Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 2,8 prosent fra 2020 til 2021.

Lommebok med kort og mynter
Som fagorganisert har du krav på skattefradrag for fagforeningskontingenten. Foto: Liv Hilde Hansen

Det tekniske beregningsutvalget publiserte 15. februar sin foreløpige rapport foran årets mellomoppgjør. Utvalget varslet samtidig at det ville vurdere anslaget på konsumprisveksten i 2021 på nytt i mars.

Den endelig rapporten fra TBU ble publisert 25. mars. 

Den viktigste grunnen til at utvalget nå oppjusterer anslaget fra 2,6 prosent i februar er at oljeprisen forutsettes å øke mer enn hva utvalget la til grunn i den foreløpige rapporten.

Usikkerheten i anslaget er knyttet spesielt til utviklingen i kronekursen og energiprisene, men også til hvordan pandemien påvirker økonomien og prisutviklingen slik den nå måles.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?