TBU: Fastholder anslag om prisvekst på 4,1 prosent

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) anslår veksten i konsumprisindeksen (KPI) til 4,1 prosent fra 2023 til 2024.

Foto: Sara Johannessen/Scanpix
Foto: Sara Johannessen/Scanpix

Det er samme anslag som i den foreløpig rapporten fra 16. februar i år.

Endringer i kronekurs og energipriser peker mot en litt høyere prisvekst framover sammenlignet med ved forrige korsvei. På den annen side ble prisveksten i februar lavere enn lagt til grunn i foreløpig rapport. Det trekker i retning av lavere prisvekst. Samlet sett kommer TBU derfor til det samme anslaget som sist.

Anslaget er usikkert. Usikkerheten er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst, skriver TBU i en pressemelding.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?