TBU: Uendret anslag på prisveksten i 2020

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) anslår en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på om lag 1,5 prosent i 2020.

Foto: Sara Johannessen/Scanpix
Foto: Sara Johannessen/Scanpix

Det er det samme som i den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), lagt frem 17. februar. TBU har gjort en ny vurdering av anslått konsumprisvekst på grunnlag av ny informasjon som har kommet etter dette.

TBU sier det er stor usikkerhet ved anslaget denne gangen:

– Antall smittede med koronavirus har økt i mange land. Oljeprisen, kronekursen og aksjemarkedene har falt markert den siste uken og mange næringer er berørt på ulik måte. Omfanget og varigheten av utslagene i markedene, realøkonomien og pris- og kostnadsutviklingen er forbundet med stor usikkerhet, heter det i det nye anslaget for konsumprisindeksen (KPI).

TBU legger til grunn lavere oljepris og svakere kronekurs enn i den foreløpige rapporten. Mens lavere oljepris trekker prisveksten ned, trekker svakere krone prisveksten opp. Tabellen nedenfor viser hvilke forutsetninger som er endret fra foreløpig rapport.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?