Trapper opp sykehusstreiken

YS Spekter tar ut ytterligere 56 Delta-medlemmer i sykehusstreiken fra mandag 24. juni. Opptrappingen skjer på sykehusene hvor det allerede er streik; Helse Bergen HF, Sykehuset Østfold HF og St. Olavs Hospital HF.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter. Foto: Delta

Dermed vil 296 medlemmer i YS-forbundene Delta og Parat være i streik fra mandag. Det nye streikeuttaket omfatter blant annet audiografer, helsesekretærer og renholdere, melder YS Spekter.

Opptrappingen er fordelt slik:

  • Helse Bergen HF (11)
  • Sykehuset Østfold HF (14)
  • St. Olavs Hospital HF (31)

– Nå forventer vi svar på det vi spør om. Den øredøvende stillheten fra arbeidsgiver på spørsmålet om pensjon fra første krone provoserer de streikende. Streikeviljen er stor, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder av YS Spekter.

– Vi opplever stor støtte både fra kollegaer, publikum og pasienter. Pensjon fra første krone for alle, er et krav om likebehandling, likestilling og rettferdighet, sier Ruud Thorkildsen.

Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, kjøkken og servering, renhold, pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

– Vårt streikeuttak fører ikke til fare for liv og helse, heller ikke med denne opptrappingen. Vi vil i utgangspunktet ramme arbeidsgiver, og beklager at streik i sykehusene dessverre også rammer pasienter i form av avlyste timer og ventetider, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at streiken ikke setter liv og helse i fare, og det kan de gjøre ved å søke dispensasjon. Vi registrer og beklager at Spekter ikke bruker denne muligheten, og dermed i praksis undergraver streikeretten.

Bakgrunn: Pensjon fra første krone

LO/YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter kom ikke til enighet i meklingen for sykehusansatte. Streiken startet 29. mai, og ble trappet opp den 11. juni. Per nå er 667 personer tatt ut i streik.

LO og YS Spekter krever pensjon fra første krone, også for ansatte i stillinger under 20 prosent. Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattdekning ved død.

Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med i pensjonsopptjeningen. Derfor er det viktig at også ansatte i små stillinger er meldt inn i pensjonsordningen. I kommunesektoren er alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone.

Rammer kvinner, lavtlønte og unge

– Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Streiken har fått massiv støtte fra andre arbeidstakerorganisasjoner. Både en rekke forbund i LO, YS, Unio og Akademikerne har gitt sin støtte til kravet om pensjon fra første krone.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?