Tvungen lønnsnemd i sykehusstreiken

– Jeg tar til etterretning Statsrådens varsel om tvungen lønnsnemnd og beklager at en viktig og rettferdig sykehusstreik nå må avbrytes. Dette kunne vært unngått om arbeidsgiver hadde benyttet seg av muligheten til å søke om dispensasjoner, sier leder av YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune. Foto: Liv Hilde Hansen

– Vi vil fortsette kampen for pensjon fra første kroner selv om streiken er over, understreker hun.

Ruud Thorkildsen påpeker at streiken har vært forsvarlig og at de streikende forbundene har tatt nødvendig hensyn til liv og helse i streikeuttaket og gjennomføringen av streiken.

‑ Realiteten i Spekters og sykehusenes manglende vilje til å bruke dispensasjonsmuligheten er at arbeidsgiver reduserer ansattes streikerett. Det er alvorlig, sier hun.

– At streiken avbrytes som følge av at liv og helse er truet, viser også at yrkesgruppene vi organiserer er helt vesentlige for forsvarlig drift av våre offentlige sykehus. Helsefagarbeidere, helsesekretærer, renholdere, portører og andre yrkesgrupper må være tilstede for at sykehusene skal kunne løse sine viktige oppdrag hver eneste dag, sier Ruud Thorkildsen.

-Vi har fått stor støtte fra både publikum og andre fagforbund. Kampen for pensjon fra første krone er rettferdig og rimelig. Vi har streiket for likestilling og likebehandling og mot diskriminering, sier Ruud Thorkildsen.

Bred støtte for streiken

– Denne streiken har ikke vært forgjeves. Gjennom streiken har vi fått belyst urimeligheten i dagens innmeldingsgrense for pensjon og vi vil fortsette kampen for dette, varsler hun.

Ruud Thorkildsen takker de streikende som har stått på og vist stort engasjement for sine kollegaer i sykehusene med under 20 prosent stilling.

‑ Engasjementet, innsatsviljen og utholdenheten har vært imponerende, fastslår Ruud Thorkildsen.

-Det er bred støtte blant sykehusansatte for vårt krav, sier hun og viser til at dagens 20 prosentregel er diskriminerende og utdatert.

– Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med pensjonsopptjening. Det vil derfor slå enda hardere ut at ansatte i små stillinger ikke skal få mulighet til å tjene opp pensjon. Pensjon er utsatt lønn. Jeg forventer at også Spekter etter hvert forstår dette, poengterer hun.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?