Ingen streik - enighet i kommuneoppgjøret

- Vi har oppnådd et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Siv M. Bjelland

Meklingen i kommuneoppgjøret endte med enighet drøyt 13 timer på overtid.

– Vi har oppnådd et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier Ruud Thorkildsen.

Oppgjøret har en ramme på 3,84 prosent. Fagarbeiderne får 14.300 kroner i lønnstillegg og de med treårig høyskole minimum 14.700 kroner i lønnstillegg. Begynnerlønn i kommunesektoren får også et solid løft. Nå vil en nyutdannet fagarbeider få 25.300 mer i årslønn mens en nyutdannet vernepleier vil få 35.600 mer i årslønn.

Her kan du lese meklerens møtebok og forslag

Øker tillegg for helg og natt

I tillegg har YS Kommune fått gjennomslag for betydelig økning av tillegg for både helgearbeid og nattarbeid.

– Dette gir et ytterligere godt lønnsløft for de av våre medlemmer som går i turnus og jobber natt, sier Ruud Thorkildsen.

YS Kommune har også fått gjennomslag for at det blir enklere for de som tar videreutdanning å få ny relevant stillingskode og høyere lønn.

YS Kommune vant også fram med kravet om at også tidligere yrkeserfaring fra privat sektor skal godskrives i lønnsansienniteten ved ansettelse.

I tillegg får også faglederne et godt lønnsløft med dette resultatet.

– Kommunesektoren drives av et mangfold av yrkesgrupper. For YS Kommune har det vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret. Det har vi fått til, sier Ruud Thorkildsen.

Dette er YS Kommune

YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat og STAFO organiserer kommunalt og fylkeskommunalt ansatte innenfor en rekke yrkesgrupper som renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, kulturansatte, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?