Enighet i Oslo kommune etter krevende mekling

– Vi har oppnådd en akseptabel løsning som ligger over frontfaget, og fått gjennomslag for viktige krav for våre medlemmer, sier forhandlingsleder for YS kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Mona Bjørnstad, forhandlingsleder i YS Kommune Oslo. Foto: Siv M. Bjelland

– Kommunesektoren drives av et mangfold av yrkesgrupper. For YS Kommune Oslo har det vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret. Det har vi fått til, sier forhandlingsleder Mona Bjørnstad.
Over et døgn på overtid ble det enighet i den krevende meklingen i årets kommuneoppgjør for YS-medlemmer i Oslo kommune.

Oslooppgjøret har en ramme på 3,84 prosent.

– Vi har fått til et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier forhandlingsleder for YS kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Meklerens møtebok og forslag

Dette er de viktigste gjennomslagene

  • Generelt lønnstillegg på 3,71 %, dog minimum kr 18.800,-
  • Økte lørdags- og søndagstillegg

Øker tillegg for lørdags- og søndagsarbeid

YS Kommune Oslo har fått fullt gjennomslag for økning av tillegg for både helgearbeid og nattarbeid:

Ordinært lørdags-/søndagstillegg økes fra kr 50,- til kr 55,- fra kl 00.00 lørdag til søndag kl 24.00.
Helgesatsen ved arbeid 19 eller flere helger, eller minst 285 timer i løpet av et år økes fra kr 100,- – kr 105,- pr time.

Satsen for minst 345 arbeidstimer i løpet av et år gir et tillegg som økes fra 120,- på kr 125 pr. time i tiden lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.

– Dette gir et ytterligere lønnsløft for de av våre medlemmer som jobber lørdager og søndager, sier Bjørnstad.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?