Varsler streik i Oslo kommune fra 24. mai

Mona Bjørnstad er forhandlingsleder for YS Oslo Kommune. Foto: Siv M. Bjelland

YS Kommune Oslo har varslet plassfratredelse for i alt 56 medlemmer med virkning fra arbeidstidens begynnelse 24. mai.

Ved eventuell streik vil YS Kommune Oslo i første omgang ta ut medlemmer her:

  • Delta tar ut 35 medlemmer i Utdanningsetaten, Oslobygg KF, Bystyrets sekretariat, Vann- og avløpsetaten, Kulturetaten og Byrådslederens kontor.
  • Skolelederforbundet tar ut 3 medlemmer i Utdanningsetaten.
  • Parat tar ut 18 medlemmer i Bymiljøetaten.

Oppgjøret i Oslo kommune gikk til mekling etter brudd i forhandlingene 30.april.

YS Kommune Oslo krever økt kjøpekraft for medlemmene i Oslo kommune.

– En betydelig reallønnsvekst er avgjørende for oss i årets oppgjør. Skal Oslo kommune vinne kampen om unge arbeidstakere, må dagens ungdom se at det er attraktivt å utdanne seg for arbeid i kommunene. Lønn og arbeidsforhold betyr mye når unge skal velge yrke og yrkesliv, sa leder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad, ved kravoverleveringen 22. april.

Alle har kjent på prisveksten og de økte rentekostnadene, nå er det på tide med reallønnsøkning.

– Det kommunale tjenestetilbudet går ikke rundt uten at alle hjula i maskineriet er med. Lønna må opp for å sikre at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen. Derfor er dette lønnsløftet er viktig.

YS Kommune Oslo har blant annet disse kravene i årets oppgjør:

  • Reallønnsvekst for medlemmene
  • Kompetanse og utdanning må gi lønnsmessig uttelling
  • Heltid og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid

Oslo kommune er en av landets største arbeidsplasser og er et eget tariffområde. YS Kommune Oslo (YS Kommune Oslo) representerer YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet og Parat som alle har medlemmer i Oslo kommune.  Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunens forvaltning og tjenesteyting.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?