Varsler streikeuttak i Oslo Kommune

– Hvis YS Kommune Oslo og Oslo kommune ikke kommer til enighet innen meklingsfristen, blir det streik fra 27. mai, opplyser forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Mona Bjørnstad forhandlingsleder YS Kommune Oslo. Foto: Siv M. Bjelland/Delta

YS Kommune Oslo meldte i dag plassfratredelse for i alt 53 medlemmer fra forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet. Medlemmene som vil bli tatt ut i en eventuell streik er tilknyttet Utdanningsetaten, Bymiljøetaten og Bystyrets sekretariat.

YS Kommune Oslo krever at kjøpekraften sikres. Fristen for å bli enige er satt til 26. mai klokken 24.00.

– Vi er forberedt på en tøff mekling. Offentlig sektor har stått i front for bekjempelsen av pandemien. Det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune. Oslo har vært episenteret for smitten, samtidig som det har vært svært strenge smitteverntiltak over lengre tid, sier forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

– At våre medlemmer skal komme ut med svekket kjøpekraft er uakseptabelt, sier Bjørnstad.
Hvis partene ikke blir enige går YS Kommune Oslo ut i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.

Meklingen foregår parallelt med meklingen i staten og KS.

YS Kommune Oslo er en sammenslutning av følgende forbund som har medlemmer ansatt i Oslo kommune: Delta, Skolelederforbundet og Parat.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?