Vekterstreiken trappes opp

Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund har varslet Riksmekleren om ytterligere opptrapping av streiken blant vekterne, som startet 16. september. Utvidelsen vil ramme Oslo sentralstasjon, helikoptertrafikken i Norskehavet ut fra Kristiansund og prosesseringsanlegget til gassfeltet Ormen Lange med gassleveranser til Storbritannia.

Streikende vektere holder palkater og har på seg orange vester.
Illustrasjonsbilde: Vetle Daler/Parat

Ifølge forhandlingsleder i YS-forbundet Parat, Lars Petter Larsen, er partene innkalt av Riksmekleren til lovpålagt gjenopptakelse av meklingen.

– Vi er innkalt til lovpålagt mekling fredag 16. oktober, der også Riksmekler Mats Wilhelm Ruland vil delta. Samtidig kan streiken avsluttes tidligere dersom arbeidsgiver kommer oss i møte på våre krav, sier Larsen.

Han mener det er på tide at arbeidsgiver kommer med et tilbud som gir vekterne den lønnsmessige anerkjennelsen de fortjener.

– Denne streiken kunne vært unngått dersom ikke NHO i detalj ville diktere hvordan pengene vi var enige om skulle fordeles. Når NHO tvang oss ut i konflikt, og har latt oss streike i ukevis, må arbeidsgiverne grave dypere i lommene for å få vekterne tilbake i jobb, sier Larsen.

Vaktselskapenes kunder har de siste dagene også engasjert seg i streiken gjennom media. Ifølge bransjemagasinet Aktuell Sikkerhet støtter blant annet Olav Thon Gruppen de streikende vekterne, en aktør som alene kjøper vektertjenester for 80 millioner kroner årlig.

– Når store kunder er så tydelige som det vi ser her, med støtte til vekterne, må arbeidsgiverne forstå at de er i ferd med å grave sin egen grav om vi ikke snart kommer til enighet, sier Larsen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?