Vil ha frontfagsmodellen opp til ny vurdering

Arbeidslivet er endring og YS tar til orde for en ny gjennomgang av sammensetningen og praktiseringen av frontfaget. Hvilke grupper skal inkluderes i frontfaget? Og benytter vi den fleksibiliteten som faktisk ligger i modellen, spør YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud med en rødbrun murbygning i bakgrunnen.
YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS

Bakteppet for YS-lederens utspill er det kommende lønnsoppgjøret. I tråd med frontfagsmodellen blir resultatet herfra grunnlaget for ramma i alle de øvrige tariffoppgjørene.

I frontfaget forhandler Fellesforbundet i LO og Parat i YS med Norsk Industri. Selv om YS-forbundet Parat er part i forhandlingene, er Fellesforbundet i LO størst og tar derfor føringen.

Dette er frontfagsmodellen.

YS-lederen uenig i utspill fra Fellesforbundet

– Utfordringen er at Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, har vært ute i media og tydeliggjort en veldig rigid holdning til hvordan frontfaget skal praktiseres, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Eggum signaliserer at oppgjørene som følger etter frontfaget er forpliktet til å lande på nøyaktig samme ramme som frontfaget. Det er en holdning til frontfaget YS ikke er enig i, påpeker han.

Unio har kommet med samme kritikk og YS-lederen sier han er enig med Unio i dette.

– Vi er enig med Unio i at det må være rom for å kompensere for etterslep fra tidligere år, både i offentlig og privat sektor.

YS-lederen til Klassekampen: – Bekymret for om modellen for lønnsforhandlinger i Norge skal rakne.

Mener rigid holdning kan ødelegge frontfagsmodellen

– YS mener den ekstremt rigide praktiseringen ikke er i tråd med konklusjonene fra Holden-utvalget for åtte år siden. Fortsetter dette, kan det ødelegge frontfagsmodellen og oppslutningen om den, advarer Kollerud.

I desember 2013 leverte det regjeringsoppnevnte Holden III-utvalget sin rapport. Utvalget konkluderte blant annet med at frontfaget skulle være rettledende og normgivende over tid.

YS-lederen understreker at det er viktig med en koordinert lønnsdannelse, og at YS slår ring om hovedprinsippene i frontfagsmodellen. Det er likevel grunn til å ta bekymringene på alvor, ifølge Kollerud. Han er urolig for årets lønnsoppgjør, som han frykter vil bli ekstremt krevende, og for lønnsdannelsen på lang sikt.

– Mye tyder på at det er behov for en ny gjennomgang av hvordan frontfagsmodellen praktiseres. Det har skjedd mye med norsk arbeidsliv siden Holden III-utvalgets rapport. Det er også grunn til å se på sammensetningen av frontfaget fremover, mener YS-lederen.

– Hva er konkurranseutsatt sektor i dag? Et eksempel er at tjenesteytende næringene vokser og er i internasjonal konkurranse. Jeg mener det er viktig å stille disse spørsmålene, uten at jeg sitter med alle svar, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?