Vil ha partssammensatt utvalg om lønnsdannelsen

Et partssammensatt utvalg må gå gjennom hvordan frontfagsmodellen praktiseres. Det krever YS, Unio og Akademikerne i en felles henvendelse til statsminister Jonas Gahr Støre.

- Etableringen av et nytt utvalg og mandatet for dette bør forankres i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd påpeker f.v.: Lise Lyngsnes Randeberg, leder av Akademikerne, YS-leder Hans-Erik Skjæggerud og Unios leder Ragnhild Lied. Foto: Liv Hilde Hansen

Brevet fra de tre hovedorganisasjonene ble sendt tirsdag denne uken. Da hadde  LO og NHO allerede bedt regjeringen opprette et partssammensatt utvalg for å  se på lønnsdannelsen i samspill med den økonomiske politikken. 

Fagforeninger beskylder Støre for å favorisere LO

I forslaget fra LO og NHO heter det at det ikke er behov for å se på gjennomføringen av frontfagsmodellen i praksis. YS, Unio og Akademikerne er uenige i det, og reagerte derfor med å sende sitt eget innspill til hva et nytt utvalg skal se på. 

Spekter, KS og Virke har også sendt innspill til regjeringen i saken.

Det er viktig for YS, Unio og Akademikerne at diskusjoner om disse temaene tas mellom alle partene i arbeidslivet. Etableringen av et nytt utvalg og mandatet for dette bør forankres i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd påpeker de i sin henvendelse til Støre.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?