YS advarer mot tidenes streikevår

– Regjeringen kan få tidenes streikevår i fanget hvis strømprisen ikke kompenseres ytterligere, sier YS’ nestleder, Hans-Erik Skjæggerud.

- Lønnsøkning over prisveksten kan bidra til ytterligere prisvekst, advarer  YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

VG: YS truer med skyhøyt lønnskrav etter strømkrisen

I fjor ble partene enige om et moderat oppgjør, med tilnærmet nullvekst. Anslaget fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) var 2,8 prosent. Rammen for frontfaget havnet på 2,7 prosent.

– De skyhøye strøm- og drivstoffprisene har sprengt anslaget på prisveksten, påpeker Hans-Erik Skjæggerud, YS’ nestleder, som også leder YS’ inntektspolitiske utvalg.

Konsumprisindeksen steg hele 5,1 prosent fra november 2020 til november 2020. Store deler av veksten skyldes strømprisen: Kategorien bolig, lys og brensel steg hele 16,1 prosent i perioden.

Mandag 10. januar legges størrelsen på konsumprisindeksen frem. YS regner med at årsveksten er enda høyere enn 5,1 prosent. Dette innebærer at kjøpekraften til norske arbeidstakere ble kraftig svekket i 2021, stikk i strid med forutsetningene for lønnsoppgjøret.

– Vi kan ikke akseptere at våre medlemmer får svekket kjøpekraft. Regjeringen bør kompensere prisveksten fra 2020-2021 bedre, spesielt for de med lavere inntekt. Det bør skje raskt, gjennom en kraftig forbedret strømpakke. Skjer ikke det, har YS ikke annet valg enn å skyve kostnaden ved prisveksten over på partene i det kommende lønnsoppgjøret, i alle sektorer. Da risikerer vi tidenes streikevår, advarer Skjæggerud.

– Vi ble enige med arbeidsgiverne om å bevare kjøpekraften i 2021. I realiteten fikk vi den største nedgangen i kjøpekraften på mange år. Dette skyldes at strømprisene har vært ekstremt høye, mens staten har sopt inn rekordhøye inntekter fra kraftsalg. De pengene vil våre medlemmer ha tilbake, påpeker han.

– Hvis ikke regjeringen kommer på banen med en enda bedre pakke, kan vi risikere lønnskrav fra vanlige arbeidstakere på over 5 prosent lønnsvekst. I tillegg går rentene opp, og prisene på en del importvarer øker, sier han.

Situasjonen går særlig utover medlemmer med lave og middels inntekter. YS har fått en strøm av tilbakemeldinger fra medlemmer i dette lønnssjiktet, som sier at regjeringens strømpakke ikke er nok og at de sliter med betalingene.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?