YS er i streik

YS og NHO klarte ikke å komme til enighet til tross for 17 timers mekling på overtid. – Det er sterkt beklagelig at NHO har ført oss ut i arbeidskamp, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Foto: Siv M. Bjelland

– Våre krav om økt kjøpekraft og en fornuftig balanse mellom sentrale og lokale tillegg var svært moderate. Det er komplett uforståelig at NHO ikke ønsket å komme oss i møte når det går så bra som det faktisk gjør i norsk næringsliv, påpeker Skjæggerud.

Han viser til at lønnsandelen i industrien er betydelig lavere enn gjennomsnittet de ti siste årene. Det innebærer at NHOs medlemsbedrifter ikke ønsker å dele resultatet av høy verdiskapning med de ansatte.

– Vi kunne ikke gå med på utsikter til reallønnsnedgang for store grupper for tredje året på rad, sier han.

– NHO nektet å komme oss i møte på kravet om gode nok sentrale lønnstillegg. Selv om det kan være krevende for enkeltbedrifter som sliter kan vi ikke holde igjen alle de andre ansatte som jobber i bransjer og virksomheter som går godt, sier Anneli Nyberg, leder for YS Privat.

– Det kan virke som om NHOs medlemsbedrifter har glemt at de ansatte er den viktigste forutsetningen for verdiskapningen, mener Nyberg.

Rundt 1 441 YS-medlemmer ved en rekke bedrifter går ut i streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 17. april. Fredag tas ytterligere 460 medlemmer ut i konflikt.

  • Det første streikeuttaket vil føre til at offshoreselskapene Beerenberg og Bilfinger med ca. 500 medlemmer blir tatt ut i streik. Disse arbeider i hovedsak med isolasjon, stillas og overflatebehandling. Dette får ingen umiddelbar sikkerhetskonsekvens, men store økonomiske virkninger.
  • I tillegg vil klargjøring av biler levert av Harald A. Møller i stor grad vil stoppe opp.
  • Store hoteller i Oslo vil få svært begrenset drift.
  • Medieselskapet Schibsted vil miste tilgangen til en rekke back-office funksjoner.
  • Felleskjøpet Agri SA kan komme til å måtte stenge mange av sine butikker fra Bodø i nord til Halden i sør.
  • En opptrapping fredag vil føre til at Remas butikker ikke får påfyll av varer, at ytterligere butikker i Felleskjøpet Agri SA må stenge og at pakker som sendes med PostNord ikke kommer frem.

Disse ble tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 17. april

Disse tas ut i streik fra fredag 21. april

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?