YS-forbundet Parat har brutt frivillig mekling

Tirsdag krevde YS-forbundet Parat å avslutte den frivillige meklingen med Norsk Industri. Tariffoppgjøret går nå til tvungen mekling med hjelp fra Riksmekleren.

Kjell Morten Aune, forhandler i YS-forbundet Parat. Foto: Helene Husebø

Partene har ikke klart å bli enige gjennom forhandlinger eller frivillig mekling.

– Derfor har vi krevd den frivillige meklingen avsluttet og vil nå få hjelp av Riksmekleren. Fra vår side jobber vi konstruktivt for å komme frem til en løsning innen fristen lørdag 6. april klokken 24.00, sier Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune.

Fare for streik fra søndag

– Forhandlingene og den frivillige meklingen har klargjort problemstillingene, men vi er avhengig av god fremdrift og gjennomslag for våre krav i dagene fremover for å unngå konflikt, fortsetter Aune.

En rekke bedrifter over hele landet vil bli rammet ved en eventuell konflikt.

– Vi har meldt plassfratredelse for 15 bedrifter. Flere av disse har avdelinger på ulike lokasjoner. Detaljert oversikt over bedrifter med én, eller flere lokasjoner, er meddelt Riksmekleren og Norsk Industri. Fra vår side er det 1 064 arbeidstakere som i første omgang blir tatt ut i en eventuell streik, opplyser Parats forhandlingsleder.

Disse bedriftene blir berørt av Parats uttak ved eventuell streik

 • Andersen Mek Verksted AS
 • Autronica Fire and Security AS Hovedkontor
 • Autronica Fire and Security AS Region Sør-Vest
 • Autronica Fire and Security AS Region Vest
 • Autronica Fire and Security AS Region Øst
 • Autronica Fire And Security AS Region Øst Tønsberg
 • Beerenberg Services AS
 • Bilfinger Nordics AS
 • Jobbkretser AS Avd Industri
 • Jobbkretser AS Avd Norhordaland
 • Kaefer Energy AS
 • Kongsberg Discovery AS avd. Strandpromenaden Horten
 • Kongsberg Maritime AS Avd Hagavik
 • Kongsberg Maritime AS Avd Skonnertvegen
 • Mørenot Aquaculture AS Avd Karmsund
 • Siemens Energy AS Avd Rubbestadneset
 • Sts-Isonor Industrier AS Avd Offshore Sola
 • KIS Maritime AS
 • KIS Nord AS avd. Eide
 • KIS Nord AS avd. Fauske
 • KIS Nord AS avd. Heimdal
 • KIS Nord AS avd. Mo i Rana
 • KIS Nord AS avd. Ålesund
 • KIS Sør AS avd. Østfold
 • KIS Øst AS
 • KIS Nord AS Avd. Tromsø
 • KIS Vest AS Avd. Bergen
 • KIS Vest AS Avd Rogaland
 • Maritime Rig Service AS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?