Brudd i frontfaget

Et par timer etter at de koronautsatte forhandlingene startet opp igjen, ble det brudd mellom Norsk Industri, YS-forbundet Parat og Fellesforbundet i LO.

Forhandlingsleder Kjell Morten Aune overleverer Parat sine krav til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri. Foto: Gorm K. Gaare
Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune overrekker kravene til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri få dager før koronaen traff Norge i mars 2020. Til venstre Parats leder, Unn Kristin Olsen. Arkivfoto: Gorm K. Gaare

YS-forbundet Parat er en del av frontfaget og forhandler med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet i  LO. Resultatet av disse forhandlingene danner grunnlaget for alle øvrige tariffoppgjør.

Oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Etter all sannsynlighet vil det bli satt frist for å komme til enighet til 21. august klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen er det da fare for streik fra arbeidstidens begynnelse 22. august.

Viktig å sikre medlemmenes kjøpekraft

– Konsekvensene av koronapandemien har medført at mange virksomheter og bransjer står i en krevende økonomisk situasjon. På den andre siden går andre bransjer svært godt. Det er  viktig å sikre medlemmenes kjøpekraft og sørge for at de får sin andel av verdiskapningen, uttalte Kjell Morten Aune, som leder forhandlingene for YS-forbundet Parat, like for partene møttes mandag 3. august.

Parat forventer at koronakrisen vil prege årets tariffoppgjør, men  Turid Svendsen, forhandlingssjef i YS-forbundet Parat, sier partene må kunne klare å se oppgjøret i et bredere og mer helhetlig perspektiv.

– Konsekvensene av koronapandemien har medført at mange virksomheter og bransjer står i en krevende økonomisk situasjon. På den andre siden er det andre bransjer som går svært godt. Parat mener det er viktig å sikre medlemmenes kjøpekraft og sørge for at de får sin andel av verdiskapningen, sier Aune.

– Alle må få reell mulighet til etter- og videreutdanning

Han sier Parat også er opptatt av at alle skal få reell mulighet til etter- og videreutdanning, der utdanningstilbudet må tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver.

– Vårt krav er at arbeidsgiver bidrar økonomisk til å opprette et kompetansefond. Her forutsetter vi en tre-parts løsning, der også myndighetene bidrar med penger. Det er imidlertid avgjørende at vi som arbeidstakere og arbeidsgiversiden legger premissene. Norske arbeidstakere har allerede høy kompetanse, men vi må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med industriens behov, sier Parats forhandlingsleder.

– Minstelønnssatsene må heves

Aune sier at minstelønnssatsene må heves i årets lønnsoppgjør og at det vil bli fremmet særskilte krav for lavlønte.

– Variable tillegg for jobbing offshore må harmoniseres på tvers av ulike avtaler og det må sikres mye større forutsigbarhet knyttet til arbeidstid. Vi ser også behov for bedre innleieregler; blant annet må bakgrunn og varighet av innleie drøftes mellom den aktuelle bedrift og ansattes tillitsvalgt. Parat ønsker også å få tariffestet at arbeidsgiver må forskuttere sykepenger, sier han.

Forberedt på at effektene av koronaviruset vil bli tema

Aune sier Parat er forberedt på at effektene av koronaviruset vil bli tema under forhandlingene.

– Vi har registrert utspillet fra Norsk Industri med krav om moderasjon under årets lønnsoppgjør. På kort sikt deler vi bekymringen for effektene koronaviruset har på norsk næringsliv. Samtidig vil lønnsoppgjøret først gi effekt over tid og i et slikt perspektiv er det viktig for oss å ivareta interessene til norske arbeidstakere, sier Aune.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?