YS i mål i de innledende forhandlingene

YS-medlemmene i Spekterområdet er sikret et lønnstillegg på minimum 14 625 kroner i året før forhandlingene nå fortsetter lokalt. Sykehusansatte forhandler senere.

– Vi har nå et godt utgangspunkt for videre forhandlinger. Vi forventer at våre medlemmer får ytterligere tillegg slik at det oppnås reallønnsvekst, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder i YS Spekter.

– Vi har nå et godt utgangspunkt for videre forhandlinger. Vi forventer at våre medlemmer får ytterligere tillegg slik at det oppnås reallønnsvekst, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder i YS Spekter.

Arbeidstakere med en grunnlønn på 490 242 kroner og under sikres et ytterligere lønnstillegg på minimum 5 850 kroner, i disse innledende forhandlingene.

– Vi har fått til et resultat som gir et godt utgangspunkt for det som skal skje lokalt i virksomhetene. Det skal forhandles mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte om ytterligere tillegg. Da må de lokale arbeidsgiverne innfri, og bidra med tillegg som sikrer reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder i YS Spekter.

De innledende forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret i Spekter. Nå blir det lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Kronetilleggene som det nå er enighet om blir altså ikke det endelige resultatet, men er en minimumssikring. Deretter avsluttes tariffoppgjøret i sentrale forhandlinger.

YS Spekter legger til grunn at det skal legges vekt på likestilling/likelønn i virksomhetene. Dette er i tråd med de avtalte forutsetningene.

Videre forutsetter YS Spekter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt er normgivende for både ledere og andre grupper i virksomheten.

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av lønnsdelen av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene finner sted senere våren 2023.

– Tillitsvalgte har nå en viktig oppgave som forhandlingsledere. Jeg ønsker lykke til, og vil oppfordre medlemmene til både å gi innspill til, og støtte opp om arbeidet. De tillitsvalgte tar på seg viktige oppgaver på vegne av medlemmene, sier Ellefsen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?