YS Kommune: Godt oppgjør for kommuneansatte

Lørdag kveld ble YS Kommune og KS enige i årets lønnsoppgjør. – Vi har fått et godt oppgjør som vil gi økt kjøpekraft for medlemmene. Lønnsramma ligger over resultatet i frontfaget og er et skritt i riktig retning, sier leder for YS Kommune, Trond Ellefsen.

De er godt fornøyd med forhandlingsresultatet for YS Kommune. F.v.: Leder for YS Kommune, Trond Ellefsen og sektoransvarlig for YS Kommune, Monica Deildok. Foto: Mona Higraff

– Våre medlemmer merker dyrtida på kroppen og på lommeboka. Med dette oppgjøret får medlemmene våre mer å rutte med, sier Ellefsen.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,4 prosent og ligger dermed over frontfaget som etter streiken endte på 5,2 prosent. Alle er sikret et lønnstillegg på minimum 26.300 kroner. De med lengst ansiennitet har fått de høyeste tilleggene.

– Vi har fått gjennomslag for krav som er viktige for våre medlemmer. Med dette lønnsoppgjøret tar vi igjen noe av det økonomiske etterslepet fra privat sektor. Et resultat som ligger over frontfaget, er et skritt i riktig retning, sier Trond Ellefsen.

YS Kommune gikk inn i forhandlingene med krav om ekstra lønnsløft i kommunene.

– Kommunesektoren drives av et mangfold av yrkesgrupper som alle er viktige for å sikre gode velferdstjenester. For YS Kommune har det vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret. Det har vi fått til, sier Trond Ellefsen.

– Vi er fornøyde med å ha kommet i mål gjennom forhandlinger og uten å måtte gå veien om Riksmekleren, avslutter Ellefsen.

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og STAFO.

Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting. Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene kommuner og fylkeskommuner tilbyr.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?