YS Kommune har inngått ny koronaavtale med KS

YS Kommune har inngått en ny, midlertidig avtale for kommunesektoren for å sikre tilstrekkelig bemanning under koronapandemien.

 

- Vi har oppnådd et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Liv Hilde Hansen

Avtalen er inngått med KS på vegne av forbundene i YS Kommune: Delta, Skolelederforbundet, Parat og STAFO.

Avtalen er inngått med KS på vegne av forbundene i YS Kommune: Delta, Skolelederforbundet, Parat og STAFO.

– Det er viktig for oss å bidra til å sikre forsvarlig bemanning i den krisen kommunene nå står i, med nye smittebølger og økt behov for vaksinering. Samtidig må vi ta vare på våre medlemmer og sikre at belastningen på dem ikke blir for stor.

Det sier leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. Hun understreker at bruk av utvidet overtid skal være frivillig:

– Våre medlemmer har stått i første linje gjennom hele pandemien. Derfor har vi vært spesielt opptatt av å sikre gode vernebestemmelser, og en kompensasjon som samsvarer best mulig med den belastningen det er å jobbe ekstra, sier Thorkildsen.   

Det må inngås lokale avtaler mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte

For at avtalen om overtid og merarbeid skal kunne tas i bruk, må arbeidsgiver og tillitsvalgt i hver enkelt kommune først inngå en lokal avtale.

Dette er de økte satsene for overtid og merarbeid i avtalen:

  • For overtid ut over full stilling erstattes overtidstilleggene med et tillegg på 200 prosent.
  • For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12.00 på jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, er tillegget 300 prosent. 
  • Deltidsansatte: For arbeid utover avtalt arbeidstid som overstiger en samlet arbeidstid på 20 timer per uke, betales tilsvarende satser som for overtid. 

Forutsetter frivillighet

Avtalen mellom YS Kommune og KS forutsetter at det skal være frivillig å ta på seg merarbeid og å jobbe overtid utover de vanlige rammene arbeidsgiver kan pålegge.  

Avtalen forutsetter også at ledere og tillitsvalgte skal ha gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen. Partene skal sammen finne løsninger, som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.  

Det er lagt inn vernebestemmelser i forhold til total arbeidsmengde, overtidstimer, hviletider og pauser. I tillegg skal partene lokalt evaluere bruken av avtalen.  

Avtalen mellom YS Kommune og KS omfatter også ekstra kompensasjon for undervisningspersonell som har fått økt arbeidsbelastning.  

20 ekstra fridager

Avtalen inneholder også inntil 20 ekstra fridager som kompensasjon for ledere og andre som er unntatt overtidsbestemmelsene. 

Den enkelte kan velge å ta dette ut i form av daglønner. Dette kommer i tillegg til de 10 fridagene som etter hovedtariffavtalen kan tilstås som kompensasjon for møtevirksomhet/annen særlig belastning.

Avtalen gjelder fra 20. desember 2021 til og med 30. april 2022. Du kan laste ned protokollen her.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?