YS Kommune krever ekstra lønnsløft

Torsdag starter lønnsoppgjøret for over 450 000 kommuneansatte. – Vi er klare for tøffe forhandlinger og krever mer for kommunal sektor enn frontfagsramma. Nå må våre medlemmer få økt kjøpekraft. Det var den klare beskjeden fra lederen av YS Kommune, Trond Ellefsen, når han leverer kravet for lønnsoppgjøret 2023 fra YS kommune til arbeidsgiverorganisasjonen KS.

– Våre medlemmer er hverdagsheltene i kommune-Norge, men er likevel blant de som har opplevd størst nedgang i kjøpekraft de siste årene. Kommuneansatte har sakket akterut for tredje år på rad sammenlignet med privat sektor. Dette må snus. Våre medlemmer må ha et ekstra løft i år for å kompensere for dårligere lønnsvekst enn privat sektor, sier Trond Ellefsen.

– Norsk økonomi går godt, men prisene og rentene stiger, og våre medlemmer får stadig mindre i lommeboka, sier han.

Dette krever YS Kommune:

  • Kjøpekraften må økes
  • Et ekstra løft til kommunal sektor
  • Kompetanse skal lønne seg

Mer enn frontfaget

Storstreiken i frontfaget er over og den økonomiske ramma endte på 5,2 prosent.

– Vi krever mer for kommunal sektor enn frontfagsramma, sier Ellefsen.

– Resultatet i frontfaget er veiledende, men ikke en fasit for våre oppgjør. Medlemmene har sakket akterut for tredje år på rad sammenlignet med privat sektor og dette må det tas hensyn til i årets oppgjør. Vi mener det er slik frontfagsmodellen skal virke sier Trond Ellefsen.

– Alle ansatte i kommunene er like viktige

– Det ser ut til at politikere og media har glemt at kommunal sektor består av flere enn to eller tre yrkesgrupper. Ja, vi trenger sykepleiere og lærere, men kommunal sektor består av mange yrkesgrupper som alle er viktige.

– Det er uaktuelt at ikke våre viktige grupper skal prioriteres. Alle ansatte i kommunene er viktige for å sikre gode velferdstjenester.

Frist 30. april

Partene i oppgjøret i kommunene har frist fram til 30. april klokken 24.00 med å komme fram til et resultat.

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og STAFO.

Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting. Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene kommuner og fylkeskommuner tilbyr.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?