YS Kommune krever solid lønnsløft

‑ Lønna må opp hvis det skal være attraktivt å jobbe i kommunene. Det er på tide med solide lønnstillegg, krever Trond Ellefsen, leder for YS Kommune. Mandag startet lønnsoppgjøret for 450 000 kommuneansatte.

- Ramma for frontfaget endte på 5,2 prosent. Et godt utgangspunkt, men ikke en fasit, sier Trond Ellefsen, leder for YS Kommune. Foto: Delta

‑ Vi krever et skikkelig lønnsløft for våre grupper. De siste årene har prisene økt mer enn lønningene. Det merker vi alle på lommeboka. I tillegg kommer de økte rentekostnadene. Derfor trenger vi reallønnsvekst i årets oppgjør, forklarer Ellefsen.

Mandag leverte han YS Kommunes krav til arbeidsgiverorganisasjonen KS:

  • Reallønnsvekst for medlemmene
  • Kompetanse og utdanning må gi lønnsmessig uttelling
  • Reelle muligheter for kompetanseutvikling
  • Heltidskultur og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
  • God oppgavedeling

Lønn avgjørende for å få flere til å søke jobb i kommunene

Kommuner landet rundt melder om store problemer med å rekruttere ansatte.

‑ Vi trenger å betale langt bedre for kompetansen hvis vi fortsatt skal ha dyktige ansatte i kommunal sektor. Lønnen må opp slik at kvalifiserte søker seg dit, sier Ellefsen.

Særlig trenger de viktige gruppene med fagarbeidere og de med treårig høgskoleutdannelse lønnsløft i år.

‑ Skal kommunesektoren vinne kampen om unge arbeidstakere, må dagens ungdom se at det er attraktivt å utdanne seg for arbeid i kommunene. Lønn og arbeidsforhold er vesentlige faktorer når unge skal velge yrke og yrkesliv, mener Ellefsen.

– Ramma for frontfaget endte på 5,2 prosent. Det er et godt utgangspunkt for å sikre reallønnsvekst for våre medlemmer i kommunal sektor, men den er ikke en fasit for oppgjøret, poengterer Ellefsen.

– Alle ansatte i kommunene er like viktige

– Det er avgjørende at våre viktige grupper blir prioritert.  Alle ansatte i kommunene er viktige for å sikre gode velferdstjenester.

Partene må bli enige innen 30. april

Partene i oppgjøret i kommunene har frist fram til 30. april klokken 24.00 med å komme fram til et resultat.

YS Kommune består av disse YS-forbundene: Delta, Parat, Skolelederforbundet og Yrkestrafikkforbundet

Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting.

Flesteparten arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av tjenestene i kommunene og fylkeskommunene.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?