- Folk flest har fått en reallønnsnedgang

2023 ble nok et år med reallønnsnedgang, viser rapporten fra TBU. YS krever lønnsvekst på over fem prosent i de kommende hovedoppgjørene.

- Mange arbeidsfolk sliter etter et tøft 2023. Samtidig går norsk industri bra. Tallene fra TBU viser at lønnskostnadsandelen i industrien har falt betydelig. Over tid kan vi ikke leve med en så skjev fordeling mellom eiere og ansatte som det vi har nå, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

– TBU-tallene viser at prisveksten i 2023 var på 5,5 prosent, mens lønnsveksten kun var på 5,3 prosent. Det betyr at folk flest har fått en reallønnsnedgang. Mange arbeidsfolk sliter etter et tøft 2023. Samtidig går norsk industri bra. Tallene fra TBU viser at lønnskostnadsandelen i industrien har falt betydelig. Over tid kan vi ikke leve med en så skjev fordeling mellom eiere og ansatte som det vi har nå, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

– Derfor må årets lønnsvekst havne godt over fem prosent. Nå må det være vanlige folks tur, de som skaper verdiene må få sin rettmessige andel av verdiskapningen, sier Skjæggerud.

Norsk økonomi var i fjor preget av høy inflasjon og høyere renter, sier TBUs rapport. Det har redusert husholdningenes kjøpekraft, noe som igjen førte til nedgang i konsum og boliginvesteringer.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?