YS krever økt kjøpekraft i forhandlingene med Virke

– Vi forventer økt kjøpekraft for våre medlemmer, på linje med resultat fra oppgjøret mellom YS og NHO, sier Anneli Nyberg, leder for YS Privat. I dag startet det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og Virke.

I dag leverte YS sine krav til Virke i årets mellomoppgjør. T.v.: Virkes forhandlingsleder Torgeir Kroker og Anneli Nyberg, leder for YS Privat. Foto: Ulrik Øen Johnsen

– Vi krever at våre medlemmer får lønnstillegg som bidrar til å øke kjøpekraften og sikre deres rettmessige andel av verdiskapningen i virksomhetene, sier Nyberg.

– Resultatet fra NHO-oppgjøret danner utgangspunkt for våre krav, men må tilpasses tariffavtalene med Virke, opplyser hun.

Bakteppet for YS’ krav til Virke er prisstigningen i 2022 og den reallønnsnedgangen YS-medlemmene har erfart i kjølvannet av dette.

– Det bekymrer meg at arbeidstakernes del av verdiskapingen synker og at lønnsforskjellene øker, sier lederen for YS Privat.

– Vi forventer at det tas hensyn til dette. YS er opptatt av økt kjøpekraft til alle våre medlemmer, og krever derfor også at det må gis tillegg som fremmer likelønn og motvirker lavlønn, sier hun.

– Større overskudd til eierne og mer i bonus og lederlønninger viser at det er rom for at også de ansatte kan ta ut sin del av verdiskapingen, påpeker Nyberg.

YS forhandler på vegne av nær 6 800 medlemmer, ansatt i virksomheter tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonene Virke. Disse YS-forbundene omfattes av forhandlingene med Virke: Parat, Negotia, Finansforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta.

YS og Virke har avtalt å avslutte forhandlingene senest 9. mai. Hvis partene ikke kommer til enighet går oppgjøret til mekling.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?