YS krever økt kjøpekraft i NHO-oppgjøret

Mandag leverte YS sine krav til NHO i årets mellomoppgjør.  – Vi forventer lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre deres rettmessige andel av verdiskapningen i virksomhetene, sier Anneli Nyberg, leder av YS Privat.

Foto: Trygve Bergsland/Parat

Det bekymrer YS at arbeidstakernes del av verdiskapingen synker og at lønnsforskjellene øker.

– Større overskudd til eierne og mer i bonus og lederlønninger viser at det er rom for at også de ansatte kan ta ut sin del av verdiskapingen, sier Nyberg.

I dag overleverte hun YS’ krav til NHO i årets mellomoppgjør: En kombinasjon av sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. YS krever også at arbeidet med å styrke lønnsutviklingen for kvinnedominerte yrkesgrupper videreføres.

For tredje året på rad viser det seg at lønnsveksten i industrien har vært betydelig høyere enn frontfagsrammen. Det har ført til at flere grupper har blitt hengende etter.

– YS stiller seg bak frontfagsmodellen, men samtidig må anslaget for lønnsveksten i frontfaget være troverdig, påpeker Nyberg.

– Mange av våre medlemmer i privat sektor har opplevd en dårlig lønnsutvikling de siste tre årene. YS krever derfor at partene blir enige om løsninger for å løfte disse yrkesgruppene, sier lederen for YS Privat.

I NHO-oppgjøret forhandler YS Privat på vegne av Delta, Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet. Forbundene i YS Privat har totalt 55 000 medlemmer.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?