YS krever økt kjøpekraft og bedre pensjon

I dag startet forhandlingene mellom YS og Virke i årets hovedoppgjør. – Vi krever økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samt forbedringer i AFP-ordningen, sier Vegard Einan, leder i YS Privat.

I dag startet forhandlingene mellom YS og Virke i årets hovedoppgjør.  Foto: Vetle Daler

Det økonomiske kravet fra YS er i tråd med resultatet fra frontfaget, som ga en lønnsramme på 2,8 prosent.

– Norsk økonomi går bedre, og våre medlemmer skal ha sin rettmessige andel av veksten, sier Einan.

Meklingsløsningen mellom YS og NHO om framtidig AFP (Avtalefestet Pensjon) legges til grunn hvordan AFP skal reguleres i Virke sine tariffavtaler. De endringene som fremkommer i meklingsprotokollen mellom YS og NHO om AFP-ordning skal også avtales mellom YS og Virke. Det innebærer blant annet at:

  • Ansatte skal ikke risikere å tape avtalefestet pensjon hvis arbeidsgiver går konkurs, eller en mister jobben på grunn av nedbemanning rett før en fyller 62 år.
  • Grensen for når en kan miste retten til AFP må endres fra 26 til 104 uker. Dette gjelder bestemmelsen om hvor lenge en kan ha vært syk eller mottatt uføretrygd i kvalifiseringsperioden til AFP.

– Videre mener vi Sluttvederlagsordningen bør avvikles og at midlene brukes til å etablere et slitertillegg. Slitertillegget er ment som en ekstra ytelse til AFP-pensjonen for de som må gå ut av arbeidslivet mellom 62 og 64 år, opplyser Einan.

Forhandlingene med Virke omfatter medlemmer av YS-forbundene Delta, Finansforbundet, Negotia, Parat og YTF. Typiske bransjer som omfattes er byggevare, reisebyrå, apotek, kunnskap, teknologi, inkasso, service, helse, omsorg, utdanning og kultur.

Forhandlingsfristen er satt til fredag 27. april.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?